Så ska Göteborgs stadskärna lyftas

E-handel, pandemi och ett förändrat arbetsliv utmanar affärsmodeller och idéer om livaktiga stadskärnor. I det här inspelade webbinariet diskuteras hur framtiden kommer se ut.

Pandemin har slagit hårt mot Göteborgs stadskärna, som även är starkt påverkad av långtgående digitaliseringstrender. Trots det tror inte trendspanare att stadskärnan är på väg att dö ut, snarare att den är på väg att omdanas. Västsvenska Handelskammaren samlade både offentliga och privata aktörer för att diskutera de trender som kan ses nu och hur stadskärnan hänger med i utvecklingen.

Stadskärnan är på väg att omdanas

Många söker sig till stadskärnan för upplevelser och inspiration. Jens Thoms Ivarsson, creative director på Göteborgs stad, berättade om projektet Rain Gothenburg som har visionen att Göteborg ska bli världens bästa stad när det regnar. Genom att bilda en identitet knuten till ett ständigt återkommande inslag i stadsbilden skapas platser med konstnärliga värden som bidrar till en mer attraktiv och levande stadskärna.

Göteborg siktar på att bli årets stadskärna 2023. Enligt Henrik Olsson, cityledare för Citysamverkan Göteborg , kommer flera av stadens mer omfattande projekt att bidra till att skapa en mer attraktiv stad. Västlänkens framtida pendlingsmöjligheter samt ombyggnationer av stadens campus kommer underlätta flödet av kompetens och studenter från hela Västsverige.

Framtidens kontorlokaler påverkar

Utformningen av kontorsytor är på väg att förändras i grunden, vilket väntas ha stor påverkan på stadskärnan. Mariette Hilmersson, VD för Region Väst på Castellum, betonade att många företag troligtvis kommer fortsätta med distansarbete efter pandemin. Mycket tyder på att framtidens kontorslokaler i högre grad kommer vara en plats för det kreativa mötet. Efterfrågan på flexibilitet ökar, vilket märks tydligt i bolagets vision för medarbetarna: Arbeta var du vill, när du vill.

Läs mer: Distansarbete - det nya normala?

Levande bottenvåningar i kontors- och bostadshus lyftes också som en potentiell framgångsfaktor för att stärka stadskärnan. Mariette Hilmersson framhöll att fastighetsägares affärsmodeller borde justeras för att underlätta ekonomiskt för verksamheter i bottenvåningen, då dessa värderas högt av omgivningen.

Laura Stål, arkitekt inom kontor och handel på Liljewalls, efterlyste utredning av mer flexibla upplägg för användningen av kontors- och handelslokaler. Hon önskade att makthavare arbetade mer med att möjliggöra för verksamheter att använda samma lokal för olika ändamål.

MEDVERKANDE

Henrik Olsson, cityledare Göteborg Citysamverkan
Jens Thoms Ivarsson, creative director, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Ivar Ståhl, arkitekt med inriktning på handel och kontor, Liljewall
Mariette Hilmersson, region-vd, Castellum

Moderator: Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Se hela webbsändningen

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

Vill ditt företag göra skillnad?

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem