Samverkansprojekt

Vi tror på samverkan som en nyckel till förändring, men vill också underlätta för dig som företag att hitta det du söker. Därför ingår vi i en rad olika samarbetsprojekt.

Exportcenter Väst – en del av Sveriges exportstrategi

Exportcenter Väst är ett regionalt samarbete som ska göra det lätt för ditt företag att göra internationella affärer. Via centrets aktörer kan du få tillgång till kunskap, expertis och nätverk på nya marknader.

I samarbetet ingår; Almi, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Enterprise Europé Network, Industriell Dynamik/RISE och Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer om Exportcenter Väst

Move to Gothenburg – spetskompetens till Västsverige

Göteborg och Västsverige är i stort behov av internationell kompetens. Med Move To Gothenburg arbetar vi tillsammans med Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, samt flera av regionens större företag och universitet för att attrahera denna målgrupp och göra det lättare för dem att etablera sig i vår region.

Samarbetet har bland annat resulterat i Sveriges första International House, som öppnade hösten 2021 i Göteborg.

Läs mer om Move to Gothenburg
Läs mer om International House Gothenburg

Styrelselistan – för fler jämställda styrelser

Endast 20 procent av ledamötena i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företagen genom fler jämställda styrelser.

Hitta din nästa kandidat på styrelselistan