3 frågor till Johan Eriksson på Google

Vår snabbföränderliga värld ställer höga krav på kompetensutveckling, både för dig som ledare och för din personal. Men hur blir det en naturlig del av er organisation? Vi frågade Johan Eriksson, investerare, rådgivare och Specialist Leader på Google.

– Det viktiga är att man inte ser lärande som en engångsinsats, utan att det är ett rörligt mål som kräver att man ständigt investerar i det, säger Johan Eriksson.

Idag leder han digitala specialister för Googles nordeuropeiska marknad, men håller också utbildningar för bolagets vd-grupper och styrelseledamöter.

Johan Eriksson anser att vi behöver se på lärande som motion. ”Har vi friskvårdstimmar, så bör vi ha lärande timmar” säger han.

Att satsa på lärande inom organisationen är en självklarhet, menar han.

– I en värld där det enda vi kan vara säkra på är att saker förändras blir den enda långsiktigt hållbara strategin och konkurrensfördelen för företag att lära sig saker, åtminstone lika snabbt som saker förändras.

Läs mer: Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt

Vilka nya krav ställer det på ledarskapet?

– Dels behöver dagens ledare visa med sina egna handlingar att de värdesätter lärande. Som ledare ska du veta vad du behöver lära dig nästa vecka och därmed ägna signifikant med tid åt det. Dels handlar det om att komma med färre svar och ställa fler frågor. När man tittar på forskning om trygghet i organisationer ser man att fler frågor ökar den psykologiska tryggheten, vilket i sin tur ökar effektiviteten.

Hur får man med sig organisationen?

– Googles mest framgångsrika lärandeinitiativ var när vi lanserade att personer lär varandra saker. Det kunde vara saker inom jobbet, men också något helt annat, så som jonglering. Det skapar glädje i lärandet, samtidigt som det är ett sätt att skapa rörelse i organisationen och visa att lärandet är något vi vill investera i.

Det är också viktigt att vara tydlig med att ansvaret för ditt lärande ligger på dig som individ och att alla har en plan för livslångt lärande, där din närmaste chef är den som stöttar dig. Ytterst är det dock ledningsgruppen som har ansvaret att göra lärandet till en strategisk prioritet.

Kostnadsfri onlinekurs: Introduktion Industriell digitalisering

Vilka är era strategier för att se till att ni har relevant kompetens?

– Vi funderar alltid på hur kompetensen mognar i organisationen. Det vill säga vilken kompetens finns i organisationen och vilken behöver vi ta in. Och när blir kompetens vi tar in till något som alla ska kunna? Och när föråldras den till något som ingen behöver ha, för vi kan automatisera den eller liknande.

Det är också viktigt att människor känner att är okej att lägga en stor del av sin arbetstid på att lära sig saker. Som specialist är du uppmuntrad att lägga 20 till 25 procent av din tid på att lära dig nya saker, för annars är du inte specialist särskilt länge. Att ge det mandatet och samtidigt tillhandahålla många olika sätt att lära sig saker på är jätteviktigt.

Vill du utvecklas som ledare?

Vi vet att starka ledare ger starka företag som i sin tur skapar en stark region. Därför erbjuder vi nätverk där du kan byta erfarenheter med andra i liknande roll som du, och utbildningar som utvecklar ditt ledarskap. Vi erbjuder även företagsanpassade kurser för dig och din ledningsgrupp, skräddarsydda utifrån era specifika behov. Gå gärna in och kika om vi har något som passar dig.

Nätverk och kurser för dig