Fler krisåtgärder till bygg-och bostadssektorn

Regeringen aviserar tre nya åtgärder i höstbudgeten för att stödja bygg- och bostadssektorn samt öka byggandet av framför allt småhus. Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren, presenterar och kommenterar innehållet.

– Det är bra att regeringen ser den svåra situation som branschen befinner sig i och de utmaningar som det innebär för våra tillväxtmöjligheter. Men vi på handelskammaren bedömer att åtgärderna inte kommer att avhjälpa den svåra situation som vi befinner oss i, säger Christina Heikel.

– Från Västsvenska Handelskammaren vill se fler välriktade krisåtgärder samt långsiktiga strukturreformer för en bättre fungerande bostadsmarknad.

Här presenterar och kommenterar hon innehållet:

1. Fler småhus

I höstbudgeten riktas en ekonomisk stimulans till kommuner för att de ska planera för fler småhus. Den omfattar 60 miljoner kronor för 2024 och därefter 75 miljoner kronor per år 2025–2026. Underskottet på småhus är betydande i flera västsvenska kommuner. Det försvårar för kompetensförsörjningen till näringslivet och ackumulerar ett redan stort bostadsunderskott.

– Stimulansen ger en viktig signal till kommuner att planera för fler bostäder som människor efterfrågar och som kan möjliggöra en fortsatt god utveckling i regionen. Samtidigt innebär åtgärden ett mycket litet ekonomiskt tillskott fördelat på 290 kommuner och vilka upplåtelseformer som planeras fortsatt ett kommunalt beslut.

2. Kontor omvandlas till bostäder

Regeringen vill även ge kommuner en planeringsstimulans för att omvandla fler kontorslokaler till bostäder.

–  Efterfrågan på kontor är fortsatt stark, men samtidigt ser vi vakanser i äldre fastigheter. Dessa kan med fördel konverteras till välbehövda bostäder - varför en stimulans för ett bättre nyttjande av vårt redan byggda bestånd är välkommet, även utifrån en hållbarhetssynpunkt, säger Christina Heikel.

I budgeten avsätt 20 miljoner kronor för 2024 och för 2025–2026 beräknas 25 miljoner kronor per år.

Läs mer: Framtidens kontorsbehov

3. Höjt ROT-avdrag

Taket för ROT utökas med från 50 000 till 75 000 den 1 juli 2024 och gäller för helåret.

– Byggbranschen är hårt drabbad av fallet i bostadsbyggandet, varför ett utökat ROT-avdrag är bra för att behålla aktivitet och kompetens. Avdraget kan dock endast användas av privatpersoner och kommer inte att bidra till nybyggnationen av bostäder.

Bostadsbyggandet är mer än en branschfråga, det är en samhällsfråga, varför vi på handelskammaren ser positivt på åtgärder som kan ge snabb effekt. Vi kan samtidigt konstatera att de åtgärder som presenterades inte är vare sig konjunktur- eller strukturförstärkande. Åtgärderna kommer inte att leda till att finansieringsförutsättningarna för bygg- och fastighetssektorn förbättras eller att efterfrågan på nybyggnation stärks.

STADSUTVECKLING I FOKUS

Stadsutveckling är ett av Västsvenska Handelskammarens politiska områden. Här arbetar vi bland annat för att våra västsvenska städer ska vara attraktiva att bo och verka i. Med fler människor ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens. Läs gärna mer detta och vårt arbete inom området. 

Till stadsutveckling