VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet präglar hela vår organisation. Från projekten vi driver och politiken vi engagerar oss i, till maten vi serverar vid våra event.

"Man blir visare med åren" är ett känt talesätt. Världen är nu väl medveten om hur människans beteede förstör miljön och att normer befästa av människan leder till ojämlikhet. Med dessa vetskaper är det upp till varje individ och företag att göra det dem kan för att stoppa klimatförändringarna och skapa kulturförändringar för ett mer jämlikt samhälle med möjligheter för fler.

Vi lyfter hållbarhetsaspekter i alla våra områden. Från vår politiska agenda till våra kurser och nätverk, allt för att göra det lättare för näringslivet att ställa om. Men det är ingen idé att ”talk the talk” om vi inte också ”walk the walk”. Vi ska vara ärliga, vi är inte perfekta, men vi sätter mål och tar konstanta steg framåt för att vara fossilberoende år 2030. Vi har idag ett aktivt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsarbete. 

EN TID AV HÅLLBART ARBETE

Några av de steg vi tagit de senaste åren för att bidra till ett mer hållbart samhälle.