Så fungerar Handelsdokument

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor. Målsättningen är att underlätta för företagen när det gäller utrikeshandel.

Kommerskollegium och Sveriges Riksdag har utsett Västsvenska Handelskammaren till enda instans i regionen som får hantera vissa handelsdokument. 

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och hjälper er gärna med era frågor. Kontakta oss för rådgivning.

För inlämning eller hämtning av dokument, se våra öppettider.

all dokumenthantering blir digital

Från och med 2021 hanterar vi alla handelsdokument och ATA-carnet digitalt. Ert företag behöver ansluta er till våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata® PLUS och Eata för ATA-carnet.

Vilka handelsdokument finns det?

Alla företag kan vända sig till oss med frågor eller be om råd, samt få nödvändiga dokument utfärdade. Medlemmar får dessutom rabatterade priser.

Prislista för certifikat och intyg
Prislista för ATA Carnet
Prislista för Rembursservice/Letter of credit service

ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett femtiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA-carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.

Läs mer 

Används vid handel med EU:s frihandelspartners.
Samtliga länder med vilka EU har slutit frihandelsavtal finns uppräknade på Tullverkets hemsida.

Läs mer

Används för att styrka ursprung i handel med andra länder.

Läs mer

Handelskammarens stämpel och signatur kan komma att krävas på andra handlingar utöver certifikat.  Det vanligaste är att vi även stämplar och signerar handelsfakturan tillhörande en sändning, för att det krävs av mottagaren.

Exempel på övriga handlingar vi stämplar och signerar:

 • Packlistor
 • Handelsfaktura
 • Proforma Invoice
 • Prislistor
 • Handelsavtal
 • Frakthandlingar
 • Garantibrev för visumansökan (vanligt till Saudiarabien)
 • Exporter Registry Form (för handel med Turkiet)
 • Free Sales Certificate

Läs mer

Remburser/Letter of credit kan ofta upplevas som krångligt, svårtolkade och och tidskrävande. Västsvenska Handelskammaren verkar som en oberoende tredje part och avkodar rembursen samt levererar den till er i ett lättförståeligt format.

Läs mer

Behöver ni hjälp eller rådgivning?

Ta kontakt med någon av våra experter;

Lisbeth Hemlin, lisbeth.hemlin@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 25 
Carina Enlund, carina.enlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 48
Madeleine Östlund, madeleine.ostlund@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 14
Sofia Thorstensson, sofia.thorstensson@vastsvenskahandelskammaren.se 031-83 59 62

eller mejla din fråga till handelsdokument@vastsvenskahandelskammaren.se

Du kan också skriva din fråga direkt via chattfunktionen här på vår webbplats.

Öppettider för dokumenthantering

Måndag-Fredag | 08.30-11.45

Obs avvikande öppettider: 14-15 september stängt samt 26 oktober stängt


Öppettider för in- och utlämning av dokument som gäller fr.o.m. 10 juni 2022.

 • Dokument lämnas och hämtas på expeditionen under våra öppettider. Inlämnade dokument kan hämtas under nästföljande arbetsdag.

 • Lämnar ni in era dokument digitalt via Certiata Plus väljer ni själva om ni vill hämta dem på plats, eller om ni vill få dem postade till er. Se nedan hur du ansluter dig till Certiata Plus.

Besöksadress: Parkgatan 49
Ni blir insläppta via receptionen till vån 2, dörren till höger. Skyltat.

Digitala dokument


Behöver du ha ett dokument utfärdat? Ansök digitalt via våra kostnadsfria dokumentsystem Certiata Plus och EATA.

CERTIATA PLUS

För ansökningar om ursprungsintyg, exportdokument och EUR1.

Certiata® PLUS

EATA

För ATA-Carnet.

Eata