Remissvar: Dag Hammarskjölds Boulevard

Det finns stora planer i Göteborg för området runt Dag Hammarskjöldsleden. Trafikapparaten är i dag överdimensionerad och från Göteborgs stad vill man göra om den till en mer stadsbetonad trädkantad boulevard med nya stadsdelar runt omkring.

Det skulle kunna binda samman Högsbo och Frölunda med Linnéstaden och minska barriäreffekterna som finns i dag.

Från Handelskammarens sida är vi positiva till den utvecklingen.

Vi har svarat på en remiss om omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden.

Här är våra synpunkter i korthet

  • Vi är positiva till utvecklingen av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard

  • Bygg etappvis inifrån och ut

  • Bra att flytta Botaniskas hållplats

  • Vikten av att kollektivtrafik byggs ut i samma takt som nya stadsdelar byggs

  • En ny pendeltågslinje från Hagastationen ner mot Kungsbacka vore positivt men behöver beslutas snabbt. Vi vill inte att stora områden läggs som järnvägsreservat och hindrar utbyggnad.

Läs remissen i sin helhet här: Remissvar Dag Hammarskjölds boulevard

Så mår miljonstaden Göteborg

Den 9:e september 2021 håller vi ett seminarium som fokuserar på hur det ligger det till med de stora byggprojekten, alla hotellen och kontoren och hur Göteborg kommer att att växa de kommande åren.

Boka din plats