Intresserad av en plats i nätverket?

Vi tar in nya deltagare till våra grupper löpande. Noggrann matchning sker alltid, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din medverkan i gruppen.

Stad: Göteborg

Intresseanmälan

Chefsnätverk: Hållbart Samhällsbyggande

Stärk din kompetens och utvecklas som ledare i vårt chefsnätverk inom hållbart samhällsbyggande. Här lyfter ni era dagliga utmaningar och finner lösningar tillsammans.

Vill du diskutera frågor kring samhällsbyggande i en region som växer?

Att arbeta med samhällsbyggande och stadsutveckling innebär utmaningar inom såväl hållbarhet, miljö och integration, som migration, säkerhet och social hållbarhet.

Västsvenska Handelskammarens chefsnätverk är en plattform för relationer och erfarenhetsutbyte. I vårt nätverk inom hållbart samhällsbyggande möter du andra i samma roll som du, men med nya perspektiv. Tillsammans diskuterar ni aktuella ämnen, inspireras och delar erfarenheter.

EXEMPEL PÅ DISKUSSIONSÄMNEN:
  • Säkerhet
  • Integration
  • Mobilitet
  • Elektrifiering
  • Agenda 2030

VÅRA CHEFSNÄTVERK

Mötena sker i form av ett erfarenhetsutbyte och leds av professionell samtalsledare. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande matchar vi dig till en grupp efter just dina behov, utmaningar och frågeställningar.
 
Samtliga möten sker under sekretess.
Varje grupp består av upp till 13 deltagare från olika företag.
 
Ni beslutar tillsammans vilka ämnen ni vill diskutera under era strategimöten.

MÅLGRUPP

Du som arbetar med samhällsbyggande i näringslivet eller det offentliga med:

  • Hållbarhetsfrågor och miljö
  • Integration och migration
  • Säkerhet

VAD GER ETT DELTAGANDE I ETT CHEFSNÄTVERK?

Att vara med i ett chefsnätverk är en möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Här får du inspiration, erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd utanför den egna organisationen.

Kunskap

Som chef behöver du ständig påfyllning av kunskap. Genom att utbyta erfarenheter kan du ta nästa kliv i såväl din personliga utveckling, som på företagets resa.

Perspektiv

Chefer i våra nätverk lär av varandra, lyfter blicken och ger varandra nya perspektiv. Det bidrar till att vi ständigt utmanar oss själva och vågar ta steget in i framtiden.

Stöd

Att vara chef är ett ensamt jobb. Att få utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår din vardag är värdefullt.

Välj stad för att se pris och specifik information.

INTRESSEANMÄLAN TILL CHEFSNÄTVERK: Hållbart Samhällsbyggande


Har du personalansvar?


Läs mer om våra allmänna villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.