Att stötta näringslivet har aldrig varit viktigare

Handelskammarens stadgar säger att vi ska företräda och främja det västsvenska näringslivet. Den rollen har aldrig känts viktigare än nu. Vår vd Johan Trouvé berättar hur vi kan stötta våra medlemsföretag under coronakrisen.

Att en pandemi skulle drabba världen och därmed förändra hela världsekonomin, kunde nog ingen förutse. Jag har tagit till mig olika riskscenarier och där finns pandemi med, men långt ifrån den effekt vi ser nu. Det leder till eftertanke kring de andra scenarier som finns presenterade och som ansågs vara värre än en pandemi. Samtliga av dem var kopplade till klimatfrågan. När väl denna kris har klingat av behöver vi fundera över vad det är vi måste förbereda oss för i framtiden. Har vi den beredskap som krävs? Hur kan vi leva och agera?

Att en pandemi skulle drabba världen och förändra hela världsekonomin, kunde nog ingen förutse.

Det är stora och viktiga frågor som vi på Handelskammaren kommer att arbeta ännu mer med framöver. Hållbarhetsfrågan står högt på agendan och i februari lanserade vi ett samarbetsprojekt för hållbart resande i regionen. Vi ser fram emot att intensifiera det arbetet när krisen är över. För nu ligger vårt fokus, likt många av våra medlemsföretags, på att hantera coronavirusets konsekvenser.

Handelskammarens stadgar säger att vi ska företräda och främja det västsvenska näringslivet. Den rollen har aldrig känts viktigare än nu. Vi ställer om och gör allt vi kan för att stötta våra medlemsföretag, och näringslivet i stort.

Hur kan vi då vara till hjälp?

En av våra styrkor är vår nära kontakt mer er medlemsföretag och med regering och regionala myndigheter. Med hjälp av de svar vi får från er i olika enkätundersökningar kan vi ta fram underlag till politikerna och arbeta för att snabba och effektiva åtgärder sätts in. Stort tack för att ni tar er tid att besvara våra enkäter, och hoppas att ni har överseende med att de kan komma tätare under en period framöver.

Vi håller också en ny form av medlemsseminarier, som livesänds digitalt, där vi lyfter näringsrelaterade frågor i krisen. Vi har haft besök av skattehandläggare som tolkat regeringens stödpaket, och advokater som berättat om arbetsgivarperspektivet. Seminarierna finns tillgängliga via vår informationssida om coronakrisen. Här finner du även kommande seminarier och annat material som vi hoppas kan vara ett stöd för er i den här situationen.

Bra att veta för dig som vill gå någon av våra utbildningar, deltar i våra nätverk eller tar del av våra andra tjänster, är att vi nu arbetar med att digitalisera dem och att de flesta redan går att följa via nätet. Däribland lanserar vi fler kurser inom export och import online. Våra konsulter inom internationell handel är tillgängliga för dig som behöver råd om exempelvis betalnings-, leverans-, eller försäkringsvillkor dessa dagar.

Se mer: Onlinekurser inom export och import

Ytterligare en fråga som vi arbetar med är vad som krävs när vi har krisen bakom oss. Vad behöver stat, kommun och utbildningssektorn göra för att få hjulen att börja snurra igen? Vilka politiska reformer krävs för att snabbt få Sverige på fötter?

Jag ser fram emot den dagen.

Jag ser fram emot den dagen. Förhoppningsvis har vi lärt oss något och kanske har den förändrat världspolitiken till det bättre. Vi kommer se vilka politiska system som fungerar och vilka som inte gör det. Och vi kommer att möta en ny värld, där digitaliseringen tagit ett stort kliv framåt, logistikflöden nagelfars och beredskapslager diskuteras. Kort sagt en ny tid med nya möjligheter.

Så avslutningsvis ber jag er hålla ut och kämpa vidare. Håll socialt avstånd, stanna hemma om ni är sjuka, skydda våra riskgrupper och tvätta händerna. Och hör av er om vi kan hjälpa er, vi är alltid lyhörda för synpunkter och inspel.

Ta hand om er!

Bästa hälsningar,

johan signatur.jpg

Johan  Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg