Västsvensk konjunkturindikator januari 2023

Västsvenska konjunkturen något ljusare på lång sikt

Konjunkturen förväntas ha en mindre negativ utveckling på längre sikt. Så kan Västsvenska Handelskammarens konjunktursundersökning för januari 2023 summeras.

Handelskammarens företagspanel ser, trots rådande läge, något ljusare på det långsiktiga konjunkturläget. Trots att panelen är fortsatt negativ, ser man läget på lång sikt mindre ofördelaktigt, vilket bekräftar den bild Handelskammarens vd Johan Trouvé får i möten med företagen:

- ”Min bild är att Västsverige klarar sig bättre än riket i stort. Den nedgång för handeln som det länge varnats för har hittills uteblivit, antalet flygresor från Landvetter fortsätter att öka och inte minst har vi flera stora företagsetableringar på gång som i sig blir en motvikt till konjunkturnedgången”, säger Johan Trouvé och fortsätter:

- “Vi ser också i de kvartalsrapporter som storbolagen börjat släppa att deras affärer går fortsatt bra även om alla förväntningar inte riktigt möts.”

Handelskammarens företagspanel ser, trots rådande läge, något ljusare på det långsiktiga konjunkturläget.
Kompetensförsörjningen fortsatt största utmaningen  

Snarare än oro över den närmaste konjunkturutvecklingen är det de långsiktiga frågorna som bekymrar näringslivet i Västsverige.

- "Enligt våra medlemmar är kompetensförsörjning fortfarande den främsta utmaningen. Bristen på rätt kompetens hindrar företagen från att växa och nå sin fulla potential. Att regeringen har valt att pausa planerna på en ny järnväg mellan Västsveriges två största städer är en djup besvikelse, eftersom det begränsar utvecklingen för näringslivet och Västsverige i helhet.”

Dags att satsa på vindkraften 

Även elförsörjningen utgör ett orosmoln och riskerar att sätta käppar i hjulen både för enskilda företag och för regionen. På kort sikt krävs ytterligare kraftledningar inom och till Västsverige. Men det krävs också ökad elproduktion för att möta den fördubbling av elförbrukningen som väntas när industrin och samhället ställer om.

- ”Havsbaserad vindkraft är det som snabbast kan vara på plats. På regeringens bord ligger flera ansökningar och bara väntar på godkännande. Även kustkommunerna måste ta sitt ansvar och inte rutinmässigt stoppa vindkraftens utbyggnadsplaner. Även kärnkraften kan behöva byggas men ska vi vänta på att ny kärnkraft är på plats är risken stor att de elintensiva företagen sedan länge flyttat sin produktion.” säger Johan Trouvé.

Positiv utveckling är möjlig

Han menar också att det finns goda möjligheter för en positiv utveckling på lång sikt men då krävs det snabbare handling från beslutsfattare:

- ”Även om energiproblemen orsakar oförutsägbarhet i nuläget ger det en möjlighet till en långsiktig omställning till fossilfri el i Sverige. Det handlar till exempel om att korta tillståndsprocesserna och på så vis tillse att en grön omställning kan förverkligas.” säger Johan Trouvé.