Öka hållbart byggande och Västsveriges attraktivitet

Våra västsvenska städer ska vara attraktiva att bo och verka i. Med fler människor ökar företagens möjligheter att hitta rätt kompetens. Därför verkar vi för utvecklingen av hållbara stadskärnor med plats för både fler boende och mer rörelse.

En stads attraktivitet handlar till stor del om mångfald och möjligheter när det gäller arbetstillfällen, utbildning, mobilitet, idéer, kultur, nöjen och handel. Och naturligtvis: tillgång på bostäder.

Företagsledare i Västsverige ser bostadsbristen som ett hinder för tillväxt. Åtta av tio anger också att den närmaste stadens attraktivitet är en viktig faktor när de ska rekrytera. Vi jobbar för att Göteborg ska bli en miljonstad och för att lokala nav som Borås, Skövde och Varberg ska fortsätta att växa.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR:
 1. ATT ÖKA VÄSTSVERIGES ATTRAKTIVITET 
  Hållbarhet, mångfald och möjligheter ger städer som drar till sig talanger och idéer. Det behöver vi mer av i Västsverige. Därför arbetar vi för täta och samtidigt gröna stadskärnor med ett brett utbud och goda kommunikationer.

 2. ATT ÖKA BYGGANDET
  Det är fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad i våra västsvenska städer. Därför behöver vi hålla i byggandet och göra det lättare att bygga om. Det är klimatsmart att använda det vi redan har på ett bättre sätt.

 3. ATT FÖRENKLA PROCESSERNA
  För att bygga effektivt och mer flexibelt behöver vi enklare och tydligare regelverk. Vi arbetar för att förenkla processerna för planer och byggande. Både på nationell och kommunal nivå ger vi näringslivets inspel i förändringsarbetet.

FRÅN ORD TILL HANDLING

Stadsutvecklingsfrågor är komplexa och ofta långdragna. Vi för en nära dialog med myndigheter och politiker för att få till en förändring, bland annat genom våra rundabordssamtal där du som medlem med verksamhet inom området har möjlighet att delta.

Vi lyfter också utmaningar, analyserar orsaker och kommer med förslag på åtgärder genom att vi …

 • Deltar i forum där vi kan påverka utvecklingen.
 • Bjuder in aktörer inom området så att de får ökad förståelse för varandra.
 • Använder vårt fastighetsägarråd för att diskutera områdets utmaningar.
 • Tar fram rapporter inom stadsutveckling.
 • Är aktiva i samhällsdebatten.
 • Genomför kunskapshöjande seminarier.

Rapporter vi tagit fram:

Från urban till rurban
Bostäder i framtidens hållbara stadskärna
Från bostadsbrist till bostadslist
Så kan 15 fel bli 15 rätt
Göteborg - staden som säger JA
Processen

SÅ KAN DU ENGAGERA DIG

Genom att bli medlem bidrar du till vårt arbete att driva frågor inom stadsutveckling. Är du redan medlem kan du också engagera dig genom att delta i våra medlemsseminarium samt i våra medlemsundersökningar som vi använder för att stärka vår sak.

Följ oss gärna i sociala medier och hjälp oss att sprida våra budskap.

Kom förbi  och säg hej och ta en kaffe om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete inom stadsutveckling, ta kontakt med Christina Heikel.

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Utveckla Västsverige till världens centrum för fordonselektrifiering.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Stadsutveckling

  Stadsutveckling

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Ny modern järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Stockholm.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Klimat- och hållbarhet

  Klimat- och hållbarhet

  Hållbart resande genom satsning på de stora pendlingsstråken.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Mer statligt riskkapital till västsvenska företag.