Framtidens infrastruktur – hur ser den ut?

Att få politiker att satsa på infrastruktur är inget som görs på en kafferast. Det kräver fakta, bra argument, många möten och mycket pannben. Handelskammarens förra och nuvarande vd reflekterar över kampanjer kring infrastruktur och vad som behövs för framtidens mobilitet.

Under Coronakrisen har vi sett snabba förändringar av hur vi konsumerar, reser och var vi jobbar. Frågan är hur bestående dessa kommer att vara och hur det påverkar behovet av vägar och järnvägar.

Anders Källström var vd på Västsvenska Handelskammaren 1997-2008 och ledde kampanjen för att bygga ut E20, E45, E6, riksväg 40 och för en ny tunnel under Göta älv. Det mesta av detta har förverkligats, i december invigdes Marieholmstunneln och utbyggnaden av E20.

Just nu tycker dock Anders Källström att politikerna ska avvakta när det gäller nya satsningar.

– Sitt still i båten är min uppmaning. Stora förändringar är på gång och under de kommande decennierna kommer vi att se en mindre revolution. 2020 innebar enorma beteendeförändringar och det är bara början.

Se filmen: Från kampanj till färdig tunnel

Nuvarande vd, Johan Trouvé, menar däremot att förändringarna i hur vi jobbar och reser är mer temporära.

– Jag tror att det blir mer ett hack i kurvan. Göteborg och andra städer fortsätter att växa och även om vi inte kommer att göra dagsresor till Stockholm längre finns det stora behov av att bygga ut kollektivtrafiken i regionen. Göteborg har gått från den stora småstaden till den lilla storstaden och i storstäder använder man kollektivtrafik.

En digital värld

Anders Källström tecknar en bild där vi har ett utbyggt 5G-nät, uppkopplade fordon och städer utan något större behov av en privatbil, där vi delar mobilitet som en tjänst och där drönare kan leverera varor hem till dörren.

– Världen är just nu extremt motiverad att få till digitala plattformar som fungerar.

Även Johan Trouvé ser en värld i snabb digital transformation.

– Jag ser hur två av Västsveriges styrkeområden, life science och fordon, kan vävas samman. Med fordon som blir allt säkrare och som kan avläsa om du till exempel är trött kan bilen förvandlas till en vårdcentral som kontrollerar dina värden medan du åker till jobbet, i den mån vi åker dit.

Det finns fortsatt stora behov av nya spår för att
knyta ihop regionen och landet

I det perspektivet kan järnväg låta som en gammaldags lösning, men Johan Trouvé är övertygad om att spårtrafiken har en viktig funktion även framöver.

– Den största förändringen under de senaste 20 åren är att klimatfrågan kommit upp på agendan och inte längre bara är en läpparnas bekännelse. Tåg är oöverträffat för pendeltrafik och alla kan inte jobba hemma.

Tekniken löser problem

När det gäller elektrifiering är Anders Källström och Johan Trouvé överens. Båda ser att Västsverige har goda möjligheter att bli en av Europas viktiga regioner för forskning och utveckling av elektrifierad mobilitet. I regionen finns redan ett fungerande ekosystem inom sektorn. Johan Trouvé efterlyser mer statliga utvecklingspengar och Anders Källström skulle gärna se att politikerna beslutade om ett slutdatum för tillverkning av förbränningsmotorer.

– Ställ tydliga och tuffa krav, näringslivet vill ha krävande kunder.

När Anders Källström tänker tillbaka på hur världen såg ut 1997 ser han tre problem som nu är på väg att lösas med ny teknik.

– Då handlade de om olyckor, trängsel och miljöförstöring. Med förarlösa bilar kommer det att vara realistiskt att nå Trafikverkets nollvision för dödade i trafiken, med delningstjänster behöver vi färre fordon och med elbilarna kan utsläppen minskas dramatiskt.

Behov av nya spår

Med tanke på de enorma kostnaderna och långa tidsplanerna är Anders Källström trots allt inte så förvånad över att det kan ta över 20 år att få till exempel en ny älvförbindelse på plats.

Johan Trouvé gläds åt den nya tunneln men vill nu blicka framåt mot regeringens nya infrastrukturplan som kommer att diskuteras under året. Den nuvarande planens 620 miljarder kronor över tolv år kommer sannolikt att utökas för att möta behoven och kostnadsutvecklingen. Det kan tyckas vara en svindlande stor summa pengar, men i de här sammanhangen räcker den inte långt. Därför menar Johan Trouvé att vi måste börja diskutera alternativa finansieringsformer och han skulle gärna se att planeringen gick mer omlott än i dag.

– Vi skulle vara igång med att planera västsvenska paketet 2 redan nu, inte behöva vänta till efter 2026. Det finns fortsatt stora behov av nya spår för att knyta ihop regionen och landet.

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM