Västsverige är ledande inom fordonselektrifiering

Det västsvenska fordonsklustret har en bredd som inte matchas av något av de andra stora fordonsregionerna i Europa och spelar en avgörande roll i omställningen av transportsektorn. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt hållbar utveckling inom industrin.

I Västsverige utvecklas allt från bil- och bussfordon, schakt- och grävmaskiner, till båtmotorer och flygplan. Våra medlemsföretag är med och ställer om transportsektorn genom att elektrifiera stora delar av fordonsflottan.  

För att det västsvenska fordonsklustret ska få de bästa förutsättningarna till en fortsatt hållbar utveckling jobbar vi för att säkra behovet av rätt kompetens och tillgången till fossilfri energi, samt för att satsningar inom forskning och utveckling ska komma Västsverige till del.  

Ytterligare en del av vårt arbete handlar om att skapa kännedom om det unika elektrifieringskluster vi har i Västsverige och dess betydelse för hela landet. När det går bra för de stora fordonsföretagen berör det också företag som skapar allt från skruvar till machine-learning, vilket skapar sysselsättning och tillväxt från Luleå till Lund. 

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ARBETAR FÖR:
 1. ATT SYNLIGGÖRA OCH STÄRKA FORDONSELEKTRIFIERINGEN  
  Västsverige har en unik bredd av fordon som utvecklas, byggs och elektrifieras här. Det är en tillgång som är till nytta för hela det västsvenska näringslivet genom att det attraherar ny kompetens, nytt kapital och skapar ett ökat behov av att säkra kraftförsörjningen. 

 2. MER REGIONAL ENERGIPRODUKTION OCH ÖKAD ÖVERFÖRINGSKAPACIT 
  Vi samverkar med regionen och kommuner för att säkra tillgången till energi, i första hand genom havsbaserad vindkraft. Denna energikälla är redan påbörjad i planarbetet och kan möta en kraftigt ökad efterfrågan. Regional produktion behöver kombineras med ökad överföringskapacitet för att säkra tillförsel från norra Sverige, samt Norge.  

 3. SMIDIGARE TILLSTÅNDSPROCESSER FÖR OMSTÄLLNING 
  Osäkerhet och långa, komplicerade tillståndsprocesser försenar nödvändiga investeringar. Det ska inte behöva ta 10 år att få tillstånd att bygga en 1,7 mil lång systemviktig elledning. Vi driver påverkansarbete gentemot regering, kommuner och myndigheter för att intensifiera arbetet. 

 4. SATSNINGAR PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING I VÄSTSVERIGE  
  De västsvenska företagen satsar mer på forskning och utveckling än företagen i Stockholmsregionen. Vi driver på för att stärka resurser och utveckling av forskningssamverkan inom Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) samt nationell kraftsamling om Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL). 
FRÅN ORD TILL HANDLING  

Fordonsindustri, elektrifiering och elförsörjning är komplexa områden som kräver insatser på både kort och lång sikt. Under året genomför vi olika aktiviteter för att stötta de medlemsföretag som berörs; vi bygger nätverk, utbyter kunskap och bidrar till förståelse och förändring.  

Flaskhalsar och begränsningar kring tillgång på energi måste hanteras och där är vår roll att samordna budskapet från olika branscher med samma behov, något som bara en bred näringslivsorganisation med regionalförankring kan göra.   

Vi arrangerar möten mellan företag och statsråd, myndigheter, lärosäten och branschorganisationer. Kommuner och Västra Götalandsregionen är viktiga aktörer och ytterst ansvarig för många tillståndsprocesser, vi har fortlöpande dialog med dem.   

SÅ KAN DU ENGAGERA DIG 

Genom att bli medlem bidrar du till vårt arbete att driva frågor inom fordonselektrifiering. Är du redan medlem kan du också engagera dig genom att delta i våra medlemsseminarium samt i våra medlemsundersökningar som vi använder för att stärka vår sak.  

Följ oss gärna i sociala medier och hjälp oss att sprida våra budskap. 

Vill du veta mer om hur handelskammaren arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, välkommen att höra av dig till Anders Wagner.

Vill ni vara med och göra skillnad?

Vårt arbete med att stärka västsvensk konkurrenskraft upphör aldrig. Vi har precis initierat lobbyarbetet mot nya projekt som vi ser behöver realiseras. Några kommer att bli verklighet inom något år eller några år. Andra kommer vi fortsätta med över lång tid framöver.

Fokus för framgång framöver

 • Regionsutveckling

  Regionsutveckling

  Ökad satsning på att stärka städerna i Västsverige.

 • Kompetensförsörjning

  Kompetensförsörjning

  Öka intresset för Matematik och teknik i grundskolan.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Dubbelspår: Göteborg-Uddevalla-Oslo och Göteborg-Alingsås.

 • Industripolitik

  Industripolitik

  Stärka västsvensk Industri och innovation.

 • Fordonselektrifiering

  Fordonselektrifiering

  Utveckla Västsverige till världens centrum för fordonselektrifiering.

 • Infrastruktur

  Infrastruktur

  Järnväg Göteborg - Landvetter - Borås – Jönköping.

 • Integration

  Integration

  Bättre matchning på arbetsmarknaden.

 • Fler myndigheter

  Fler myndigheter

  Fler näringslivsrelevanta myndigheter till regionen.

 • Lokalt företagsklimat

  Lokalt företagsklimat

  Hållbar digitalisering i samhället.

 • Attraktiv stad

  Attraktiv stad

  Attraktiva städer med fler bostäder och kontor i Västsverige.