Snart går tåget för järnvägen mellan Göteborg och Borås

Utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Borås har åter hamnat högt agendan, och riskerar nu att inte bli av. Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor, tar med dig på turerna och berättar om varför järnvägen är en angelägenhet för Västsveriges näringsliv.

Mycket har hänt i världen sedan 1894, men inte med järnvägen mellan Västsveriges två största städer som invigdes detta år. Helt sant är det förstås inte, den enkelspåriga och slingriga järnvägen elektrifierades 1936. Men någon tillströmning av resenärer har inte skett. Lång restid och låg turtäthet gör att endast en procent av resenärerna i Sveriges tredje största pendelstråk väljer tåget.

Att något behöver göras har stått klart länge. År 2000 gjorde Banverket en utredning som följdes av ytterligare en utredning som följdes av en lång rad andra. Den senaste presenterades i juni av Trafikverket, Banverkets arvtagare, och i höstas utlovade regeringen 43,5 miljarder kronor för att bygga en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Villkoret var en bred enighet från Västsverige om järnvägens utformning.

För de pengarna tillsammans med ytterligare cirka 2 miljarder kronor från Västra Götalandsregionen kan Trafikverket bygga en för näringslivet mycket bra järnväg.

48 av regionens 49 kommuner säger ja till det förslag som förhandlats fram med Trafikverket och nu är det dags för beslut. De 43,5 miljarder kronorna kommer inte att ligga kvar på regeringens bord särskilt länge, behoven av infrastrukturinvesteringar på andra platser i landet är alltför stora.

Det är mer än en järnväg som står på spel. Ytterst handlar det om näringslivets och regionens konkurrens- och attraktionskraft. Med en järnväg som påtagligt kortar restiden mellan Västsveriges två största städer blir det lättare för företagen att klara sin kompetensförsörjning. Regionen blir då mer attraktiv för företag att etablera sig i och för befintliga företag att växa i.

Ytterst handlar det om näringslivets och regionens konkurrens- och attraktionskraft.

Anslutningen till Landvetter flygplats förbättrar regionens internationella tillgänglighet genom fler direktlinjer när flygplatsens upptagningsområde och konkurrenskraft ökar. Det stärker besöksnäringen och Västsveriges många globalt verksamma bolag. Kort sagt blir tillväxten i Västsverige och därmed i Sverige högre med en järnväg än utan. 

Ett närmast enat Västsverige har sagt ja till järnvägen. Nu måste regeringen sätta ner foten i frågan och ge Trafikverket i uppdrag att arbeta vidare. Alternativet, att regeringen sätter spiken i kistan för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås har Sverige inte råd med. 

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT - BLI MEDLEM

På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Bland våra medlemsförmåner ingår även kostnadsfri kompetensutveckling för företagens anställda.

Bli medlem