Nytt initiativ för samhällsansvar

Många vill göra något, ingen kan göra allt. Där började vår problemformulering när näringslivets aktörer en efter en kontaktade oss och ville veta vad som går att göra för att arbeta mot otryggheten och för inkluderingen i vårt samhälle.

Det finns mycket som behöver göras för att skapa en positiv samhällsutveckling för fler och det kan vara svårt att veta hur man ska börja. Tidigt 2022 samtalade vi med Polismyndigheten för att få en bild kring vad som krävs för att skapa en mer inkluderande stad.

– Vi ville veta hur näringslivet faktiskt kan hjälpa till och tog då på oss att samla och leda projekt som bidrar till att skapa en bättre stad för fler, säger Christoffer Sundén, projektledare för initiativet.

Detta har lett till att vi idag arbetar med bland annat polisen, Göteborgs stad, engagerade företag, föreningsliv och fackliga organisationer.

Jobb och tygghet går hand i hand  

Det är inom näringslivet de flesta arbetar. Till arbetsplatserna bär personer med sig det som ger dem lycka och energi men också det som skapar oro. Det finns en utbredd bild att något måste göras för att motverka otryggheten. För företag finns det en vilja att arbeta för förändring såväl för att det är vad som känns rätt, men också för att ett tryggt och inkluderande samhälle är viktigt rent affärskritiskt.

Bristen på kompetens har i många år pekats ut som den största utmaningen till tillväxt hos företag, men på senare tid har allt fler lyft vikten av trygghet. Kompetensförsörjning och trygghet går hand i hand, för med arbete kommer sammanhang för individen.

– Med föräldrar som arbetar kommer ekonomisk trygghet och förebilder för framtiden. Att ha ett arbete är givetvis inte hela lösningen, men ett bra steg på vägen. Därför är frågan om jobb ett av huvudfokusen för oss. Vi lägger också ett stort fokus på en trygg skolgång, tillgång till ett sammanhang efter skoltid och naturliga platser att mötas i samhället, säger Christoffer Sundén.

En värdefull fritid

Man ser exempelvis att deltagarantalet i Biskopsgårdens föreningsliv sjunker när barnen blir mellan 10–12 år gamla, det är då föreningarna börja ta ut medlemsavgifter och engagemanget blir en kostnadsfråga.

– Det kostar mer att driva verksamheten för ungdomarna när de är äldre, då allt från matchställ till domare innebär högre kostnader än tidigare, förklarar Christoffer Sundén.

I samma ålder uppger polisen att barn på riktigt dras in i gängmiljöerna. För att ge barn en trygg och meningsfull fritid arbetar vi nära föreningar i upptagningsområdet att ta fram verktyg för att hjälpa dem hålla deltagarantalet uppe och forma fler och bättre rustade ledare.

Skolan av stor vikt

I Biskopsgårdens grundskolor strävar vi efter att starta Mathivation för att öka intresset och förståelsen för matematik och teknik, ämnen som ofta har låga snittbetyg. På Svartedalsskolan har vi med stöd från näringslivet kommit i gång med detta arbete som redan nu visat sig framgångsrikt.

Läs mer: Mathivation

Tillsammans med Bo Bra i Biskopsgården har Västsvenska Handelskammaren anordnat flertalet skolfrukostar. Dessa har erbjudits för att förbättra närvaro och lärande.

flicka-citat-skolfrukost-boskopsgården.png

Arbetet med social hållbarhet och inkludering är en uppgift som kräver samverkan mellan näringslivet, det offentliga och civilsamhället. Västsvenska Handelskammaren driver projektet med målet att skapa en positiv samhällsförändring. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med fler företag för att uppnå detta mål.