Infrastrukturministern möter näringslivet i väst

Investeringar i Västsveriges infrastruktur stärker hela landet. Det var medskicket när flera företagsledare i regionen träffade Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.

Under måndagen arrangerade Västsvenska Handelskammaren ett rundabordssamtal med infrastrukturminister Andreas Carlson i Göteborg. 14 medlemsföretag var på plats för att diskutera nyinvesteringar, underhåll, regelverk och finansieringsmodeller.

- Transportinfrastrukturen i Västsverige behöver byggas ut för att klara kompetensförsörjningen i regionen och för att möta den regionala och nationella industrins behov av godstransporter, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Satsningar i väst stärker hela Sverige

En stor del av industrins investeringar sker i Västsverige och hela 25 procent av Sveriges varuexport produceras i regionen. Utöver detta är företag i hela landet beroende av Göteborgs hamn, som är den i särklass viktigaste hamnen i Sverige och den största i hela Norden. 

- Regeringen fick beröm för sitt val att prioritera underhåll av befintlig infrastruktur och för att inte ställa olika transportslag mot varandra. Men också medskick rörande exempelvis Trafikverkets upphandlingsregler, utbildning av sjöbefäl samt förstås behovet av nyinvesteringar i Västsverige, förklarar Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren, och fortsätter; 

- Att enbart laga potthål och trasiga växlar räcker inte för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Något nytt besked kring järnvägen mellen Göteborg och Borås gavs inte men väntas inom kort. Hur viktig den är för kompetensförsörjningen i regionen och för företagens internationella tillgänglighet underströks av flera deltagare.  

 

VI ARBETAR FÖR VÄSTSVERIGES FÖRETAG

På Västsvenska Handelskammaren arbetar vi med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Bland våra medlemsförmåner ingår även kostnadsfri kompetensutveckling för företagens anställda.

Bli medlem