Fler bostäder en överlevnadsfråga för Göteborg

I Göteborgs stadskärna är det glest både med bostäder och arbetsplatser jämfört med Stockholm och Malmö. Med samma befolkningstäthet som Stockholm skulle köpkraften i Göteborgs centrala delar öka med 1,6 miljarder kronor.

Tänk på en stadskärna du gillar? Vad är det du uppskattar? Kanske att flanera, inspireras och att ha möjligheten att träffa både dem du redan känner och dem som kan bli nya bekantskaper. Kanske lockar det att äta på en viss restaurang, ta en kopp kaffe på det där specielle stället eller att handla i just den där butiken.

Under pandemin har stadskärnorna varit under en oerhörd press, men förändringen började redan innan Corona i form av digitalisering och globalisering. Nu behöver vi tänka nytt, inte minst i Göteborg.

Stadskärnan i Göteborg omfattar, enligt analysföretaget HUI, Avenyn, Vasastaden och området innanför Vallgraven. På den ytan bor 14 000 personer. Stockholm och Malmö har mer än dubbelt så många boende i sina respektive stadskärnor. 

Dessutom är har Göteborg en lägre andel som jobbar i stadskärnan och fler som pendlar, jämfört med Stockholm och Malmö.

Antalet boende per 10 000 kvadratmeter i Stockholms, Malmös respektive Göteborgs stadskärna år 2019.

Detta sammantaget gör att Göteborgs stadskärna är mer utsatt och sårbar vid förändringar. Västsvenska Handelskammaren har i samarbete med Fastighetsägarna i Göteborg och Citysamverkan undersökt vad fler boende i centrala Göteborg skulle innebära.

I rapporten Bostäder i framtidens hållbara stadskärna konstateras att om Göteborgs stadskärna hade samma täthet som Stockholm skulle köpkraften öka med 1,6 miljarder kronor.

Hur många fler skulle då bo i Göteborgs hjärta? Med samma täthet som Stockholm skulle det innebära att ytterligare 23 000 personer bodde där, cirka 10 000 - 15 000 fler bostäder.

För att detta ska bli verklighet behöver vi ta tillvara möjligheterna som finns i Centralenområdet, Evenemangsstråket och i att bygga om och på i det befintliga. Det handlar alltså inte om att ta grönområden i anspråk.

Ytterligare en orsak till varför det är både viktigt och bråttom att öka antalet boende i Göteborgs stadskärna handlar om att den fysiska handeln redan innan pandemin hade det tufft på grund av den ökande e-handeln. Under Corona har överflyttningen till digitala kanaler accelererat. HUI beräknar att köpkraften i fysisk handel i Göteborgs stadskärna kommer att minska med drygt 15 procent till år 2034 om antalet boende inte ökar.

Köpkraft i miljoner kronor inom den fysiska handeln respektive e-handeln 2019 och 2034. Antar samma befolkningsmängd båda åren.

Det är lätt att tro att den historiska stadskärnan alltid kommer att finnas där, attraktiv och tillgänglig när du har lust. På Västsvenska Handelskammaren tror vi på staden som mötesplats, men den kommer att behöva förändras för att vara hållbar på sikt. Fler måste kunna kalla centrala Göteborg för sin hembygd och vara en del av den levande och attraktiva staden.

Vill du ha en dragning av rapporten?

Eller vill du veta vad ditt företag kan göra. Kontakta Christina Heikel på Västsvenska Handelskammaren för mer info.