Västsvensk konjunkturindikator november 2020

Optimismen på tillbakagång

Efter två månader präglade av framtidstro har optimismen hos Västsvenska handelskammarens företagspanel avtagit. Prognosen visar, likt den under sommarens början, att konjunkturen förväntas utvecklas negativt på kort sikt och försiktigt positivt på lång sikt.

– Den ökade smittspridningen har skruvat upp osäkerheten inför de kommande månaderna. Nyheten om goda forskningsresultat för ett vaccin bidrar till viss framtidstro, men i närtid ser många dystert på utvecklingen. Utvecklingen de senaste veckorna har inneburit ökade svårigheter för redan utsatta branscher, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Stadskärnan har återigen drabbats hårt av de nya restriktionerna, då fler arbetar på distans och undviker att handla samt äta ute. I de nyligen skärpta lokala allmänna råden för Västra Götaland uppmanas invånare att undvika besök av till exempel butiker, köpcentrum och gym, vilket sannolikt leder till ännu mer negativa ekonomiska effekter.

Minskad framtidstro på kort sikt
Fortsatt stora olikheter mellan branscher

Graden för hur olika branscher drabbats av krisen har varierat i stor utsträckning. De som haft det svårt under en lång tid och länge väntat på att restriktioner ska lättas riskerar nu att hamna i djupare kris när en andra pandemivåg rullar in.

– Många företag kan dra nytta av redan väletablerade rutiner som de har kvar från i våras, men förutsättningarna är självklart starkt branschberoende, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Det läge som vi befinner oss i nu gör det svårt att planera framåt vilket försvårar situationen för många företag, särskilt de med långa ledtider. Vi ser ett behov av särskilda stöd till utsatta branscher.

Containerbrist

Samtidigt är utvecklingen i övriga Europa oroande. Den skenande smittspridningen och ett ökat antal nedstängningar får negativa effekter på västsvenska företag då Europa utgör en enormt viktig marknad. Om europeiska leverantörer inte kan leverera i tid på grund av nedstängning kan verksamheter inom till exempel fordonsindustrin utsättas för ytterligare störningar.

 – Containerbrist är ett annat orosmoln för exporten som är under uppsegling. Vi får signaler att Kinas export går så starkt att de dammsuger världsmarknaden på containrar. Priset på containrar har fördubblats på kort tid och för att spara tid går containrar tomma från Europa till Kina. Fortsätter utvecklingen kommer våra exportbolag att drabbas, säger Johan Trouvé.

Ytterligare stöd till företagen nödvändigt

Näringslivets fortsatta behov av stöd märks tydligt av. Det alltmer pressade läget har gjort att flera näringslivsaktörer och politiker påtalat behovet av att förlänga olika stöd.

– Beskedet om förlängd korttidspermittering, förlängt omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare är positivt men räcker inte för att hjälpa näringslivet i krisen. Mer genomgripande restriktioner måste speglas av ökade stöd till företagen. Med välinriktade och omfattande stödåtgärder under ytterligare en begränsad period kan många företag och jobb räddas.

VÄSSA DIN KOMPETENS HOS OSS

Coronakrisen ställer dig som ledare inför nya utmaningar. Det kan handla om allt från hur du hanterar oron på arbetsplatsen till hur ni ska hantera era internationella affärer. På Handelskammaren erbjuder vi nätverk, utbildningar och andra tjänster som kan vara till hjälp i ert arbete. Som medlem har du dessutom tillgång till våra kostnadsfria seminarier där vi lyfter aktuella näringslivs- och ledarskapsfrågor.

TILL KALENDERN