VAD ÄR EXPORTCENTER VÄST?

Västsvenska Handelskammaren projektleder Exportcenter Väst, ett regionalt samverkansprojekt som innefattar tio av Sveriges främsta exportfrämjande aktörer.

Genom att driva Exportcenter Väst vill Västsvenska Handelskammaren att det ska vara enkelt för västsvenska företag att göra internationella affärer. Projektet samlar flera aktörers kompetenser inom export på ett och samma ställe, och ger företag guidning och tillgång till expertis, kunskap och rådgivning.

Det kan exempelvis handla om frågor om finansiering, vilka lagar som gäller på olika marknader, hur man etablerar sig på en ny marknad eller hur man kan utveckla sitt företags erbjudande för att stärka sin position. Exportcenter Västs erbjudanden riktar sig till små- och medelstora företag i Region Halland och i Västra Götalandsregionen.

REGIONAL EXPORTSAMVERKAN

Vi samverkar regionalt för att vara närmare dig och underlätta för dig som exportör och importör. Regional exportsamverkan pågår i alla Sveriges 21 regioner på regeringens uppdrag sedan 2016. Du kan läsa mer om uppdraget här.

FINANSIERING 

Exportcenter Väst drivs av Västsvenska Handelskammaren, och finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

 

Till Exportcenter väst

Exportcenter Väst är ett samarbete mellan

 • Almi
 • BUSINESS REGION GÖTEBORG
 • BUSINESS SWEDEN
 • ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • EKN
 • INDUSTRIELL DYNAMIK
 • REGION HALLAND
 • RISE
 • SEK
 • TILLVÄXTVERKET
 • VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
 • VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN