Vd-utbildning

Få ett kvitto på din kompetens som vd. Välkommen till vår vd-utbildning Certifiering i vd:s roll och ansvar.

Du kan ta del av vår utbildning både som företag och privatperson, arbetar du på ett medlemsföretag erhåller du alltid en medlemsrabatt.

Se aktuella startdatum för vår vd-utbildning i Göteborg och Borås.

om vår vd-utbildning

Certifiering i vd:s roll och ansvar är en av våra mest uppskattade utbildningar. Under ledning av erfarna föreläsare får du verktygen som krävs för att utveckla företaget i samspel med styrelse, ledningsgrupp och företagets intressenter.

Syftet med vd-utbildningen Certifiering i vd:s roll och ansvar är att ge dig den kompletta bilden av vd-rollen. Du lär dig vad som krävs för att tackla vd-utmaningar som kan uppstå – samtidigt som du lär dig att hantera den dagliga driften och utvecklingen av företagets lönsamhet och organisation.

4,6 AV 5 I BETYG

Kunskap är en nyckel till framgång och vi erbjuder därmed ett brett kursutbud för dig i ledande position. Nedan finner du några recensioner från tidigare deltagare.

Utbildningen riktar sig till

Du som just tackat ja till ett vd-jobb eller är erfaren i vd-rollen och vill få ett kvitto på din kompetens. Vd-utbildningen uppskattas även av ägare och styrelseledamöter som vill fördjupa sig i vd-rollen och göra ett bättre jobb.

Upplägg

Utbildningen pågår under sex halvdagar. Varje utbildningsdag börjar med en gemensam lunch kl. 12.45 och avslutas 18.00.

Läs mer om innehållet

Kl 12.45-18.00

Vd:s arena
 • Vd och hens uppgifter i relation till ägare, styrelse och ledningsgrupp
 • Aktiebolagslagen, löpande förvaltning och vd:s fyra plikter
 • Daglig drift som vd
driva strategiarbete
 • Att utforma en strategi
 • Värderingar, kultur, varumärke och vision
 • Att gå från strategi till handling – förändring på riktigt
  Verktyg och modeller

Kl 12.45-18.00

Arbetsrätt
 • Anställning av personal
 • Förhållandet till arbetstagarna
 • Förhållandet till fackliga organisationer
 • Anställningens upphörande

Kl 12.45 - 18.00

Ansvar och delegering
 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Borgenärsskydd, ansvarsförsäkring och andra ansvarsregler
 • Delegering – förutsättningar och genomförande
Strategisk affärsjuridik
 • Att använda affärsjuridiken för att nå företagets mål
 • Identifiera och hantera företagets legala risker och möjligheter
 • Aktiv avtalshantering och förstå avtalets innebörd
 • Do's & dont’s och checklista för avtal

Kl 12.45-18.00

Skatter, avgifter och revision
 • Vd:s ansvar för skatter och avgifter
 • Vd:s roll och ansvar vid redovisning - lagstiftning och vd-instruktion
 • Konkurs och obestånd
 • Vad händer vid en skatterevision?
Ledningsgrupp och strategiskt ledarskap
 • Ledningsgruppens syfte
 • Effektivt ledningsgruppsarbete och ledningsgruppsmöten
 • Ledarskap och kommunikation

Kl 12.45-18.00

Ekonomistyrning OCH NYCKELTAL
 • Arbeta med balans- och resultaträkning
 • Nyckeltal, budget och prognos
 • Samspelet med ekonomichef och styrelse
 • Arbeta med nyckeltal

12.45 - 18.00

NYA AFFÄRSMODELLER MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET OCH DIGITALISERING
 • Inflygning – varför är cirkulär ekonomi viktigt för företag
 • Vad är en cirkulär affärsmodell – hur hittar man sitt företags cirkulära affärspotential
 • Digitalisering som affärsmöjlighet
 • Öka företagets konkurrenskraft genom medvetna val och ett cirkulärt tankesätt
 • Beredskap för transformation – utmaningar och möjligheter

Examination
 • Genomgång av utbildningen
 • Examinationsuppgift i grupp
 • Redovisning och diskussion
Bra att veta

I slutet av utbildningen får du genomföra en examination. När du blivit godkänd får du ett intyg som visar att du är väl rustad för vd-jobbet.

Bokningen är bindande men du kan överlåta platsen. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Aktuella startdatum

Varje utbildningsdag inleds med lunch 12:45 och avslutas 18:00

7 november Göteborg
7, 14, 21, 28 november, 5, 12 december 2023

20 februari Göteborg
20, 27 februari, 5, 12, 19, 26 mars 2024

7 maj Göteborg
7, 14, 21, 28 maj, 4, 11 juni 2024

Låter denna vd-utbildning som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta vår kollega Henrik Carlsson som är ansvarig för utbildningen.

Utbildningen äger rum på Västsvenska Handelskammaren

Var:
Parkgatan 49, Göteborg