Yttrande angående Regional infrastrukturplan Halland 2022 – 2033

- Bra plan, men vad blir nästa steg? Västsvenska Handelskammaren har läst Region Hallands förslag till ny regional infrastrukturplan.

Relativt stora satsningar planeras i stråket Varberg – Göteborg, men frågor kring väg 158 och hur kollektivtrafikresenärerna ska märka så lite som möjligt av länsgränsen mellan Halland och Västra Götalandsregionen förblir obesvarade.

Läs vårt remissyttrande