Vår agenda

Vi främjar förutsättningarna för det västsvenska näringslivet och företräder våra medlemsföretag i politiska frågor. Som medlem är du med och sätter Västsveriges agenda.

Västsvenska Handelskammaren är företagens röst i politiken, vi påverkar samhällsbeslut inom områden som ni anser viktigast för ett företags framgång, däribland inom kompetensförsörjning, infrastruktur och industripolitik. Läs mer om vårt näringspolitiska arbete längre ner på sidan. 

Vi startar och driver också en rad olika initiativ på uppdrag från er för att aktivt bidra till en långsiktig förändring. Våra nuvarande initiativ Mathivation och Yrkestrainee har fokus på att säkra företagens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

Genom våra fokusområden inom hållbarhet och digitalisering erbjuder vi stöd och utvecklingsmöjligheter för att skapa starka och konkurrenskraftiga företag.

Kontakta oss

Vi diskuterar gärna kompetensförsörjning, stadsutveckling, infrastruktur och energiförsörjning och hur vi tillsammans kan skapa ett Västsverige i världsklass. Välkommen att kontakta oss!