Västsvensk konjunkturindikator januari 2021

Det västsvenska näringslivet ser ljust på framtiden

Den västsvenska konjunkturindikatorn för januari vittnar om en framtidsoptimism som på lång sikt uppvisar den högsta nivån på tre års tid, dock utifrån ett lite tuffare utgångsläge än normalt. På kort sikt ses en klar förbättring i prognosen jämfört med föregående månad.

– Företagspanelens förväntningar pekar starkt uppåt på tolv månaders sikt vilket är glädjande. Samtidigt befinner sig många i en fortsatt tuff situation. Våra mätningar tyder på att det västsvenska näringslivet ivrigt längtar efter att komma tillbaka till en mer normal tillvaro. Det talas om ett uppdämt behov av konsumtion, vilket resulterat i att många analytiker och företagsledare spår en snabbare återhämtning än vid tidigare kriser, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Ett tecken på detta uppdämda behov är att flera stora resebolag nyligen rapporterat en kraftigt ökad efterfrågan på semesterresor, ett fenomen som tros vara kopplat till positiva vaccinnyheter.

Ökad optimism i långtidsprognosen

Vaccin nyckel till återhämtning

Att vaccinationer nu har påbörjats tros vara en bidragande faktor till ökad optimism och konsumtionsbenägenhet. För att kunna accelerera oss ur krisen hänger mycket på att vaccinationsprogrammen fortskrider enligt plan.

– Tanken hos många är att vaccineringen kommer att möjliggöra en mer normal vardag och förhoppningsvis ett definitivt slut på nedstängningar runtom i världen, något som i nuläget utgör ett ständigt hot mot ekonomins återhämtning, säger Johan Trouvé.

Stöd till företagen livsviktigt

Samtidigt som vaccin utgör en viktig faktor för ekonomins återhämtning är företagens behov av stöd fortfarande stort. Då den nya pandemilagen kan innebära nedstängningar och därmed större ekonomiska konsekvenser för vissa verksamheter är det rimligt att stöden utökas.
– Det var fullt nödvändigt att regeringen beslutade om att nivån för korttidspermittering höjs till 80 procent januari till mars, på grund av pandemilagens mer långtgående befogenheter, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Beslutet om att höja taket i omställningsstödets ersättningsnivå till 90 procent för företag som har färre än 50 anställda är också en välkommen och viktig åtgärd. Nu vill vi även att handläggningstiden för ansökningarna snabbas på, så att företagen får stöd så snabbt som möjligt.

Hög varselnivå i Västra Götaland under 2020

Antalet konkurser i Västra Götaland ökade under 2020 med 8 procent jämfört med föregående år, men antalet konkurser per invånare är fortfarande lägre än genomsnittet för riket. För det totala antalet varsel i Västra Götaland uppmättes under 2020 en mer än tre gånger så hög nivå jämfört med 2019. Ökningen signalerar att länet under en tid framåt kommer brottas med en högre arbetslöshet än tidigare.

Handelsavtal med Storbritannien ger många vinnare

Det nya handelsavtalet mellan Storbritannien och EU spelar också en viktig roll för de positiva förväntningarna. Fri varuhandel fortsätter med några nya riktlinjer, medan tjänstehandeln regleras hårdare.

– Förhandlingarna var en nagelbitare in i sista stund då en hård Brexit sannolikt fått allvarliga konsekvenser för det västsvenska näringslivet. De nya omständigheterna innebär visserligen större byråkrati och lite trögare handel till en början, men handelsavtalet är absolut att föredra gentemot det mardrömsscenario som hade uppstått om inget avtal hade nåtts.

Vill du vara med och göra Västsverige starkare?

Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 3 000 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

Bli medlem