Höjd standard bättre än sänkt hastighet

Trafikverket har lämnat förslag på att sänka hastigheten på ett antal vägsträckor i Västra Götaland. Västsvenska Handelskammaren har fått förtroendet som remissinstans.

Sträckorna berör bland annat väg 164, 166, 172,178, 180, 190 och 1890. På merparten av de berörda sträckorna vill Trafikverket sänka hastighetsgränsen från 90 km/tim till 80 km/tim.

Syftet med sänkningarna är att värna trafiksäkerheten, vilket självklart är bra och svårt att invända emot. Men sänkningarna visar på ett större underliggande problem: avsaknad av investeringar i länets vägar som lett till att de inte längre uppfyller kraven för en högre hastighet. Handelskammaren hade hellre sett investeringar i länets vägar, med höjd säkerhet och förbättrad framkomligheten för gods och människor som följd, snarare än framtvingade hastighetssänkningar. Att enbart sänka hastighetsgränsen är inget långsiktigt alternativ. Västsvenska

Handelskammaren jobbar med frågor rörande infrastruktur eftersom det hjälper regionen och dess företag att växa och få fler att vilja flytta hit. Om investeringar inte sker hindrar det regionen från att växa sig stark och konkurrera mot andra i landet och i Europa.

PÅVERKA POLITIKEN, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

OM MEDLEMSKAP