Bohusbanan

Utveckla eller avveckla?

Ska Bohusbanan utvecklas eller avvecklas? Frågan stod i fokus under ett seminarium om Bohusbanans framtid den 15 januari, där handelskammaren medverkade. Bakom arrangemanget stod Företagarna, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna.

Under mötet berättade handelskammarens Stefan Gustavsson om hur betydelsefullt det är för våra medlemsföretag att infrastrukturen i regionen fungerar. Stefan slog fast att Västra Götalandsregionen ligger i topp gällande bristyrken och att företagen är i behov av arbetskraft.

Ett steg för att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens är att binda samman Uddevalla och Göteborg genom en utbyggnad av Bohusbanan. Handelskammaren vill att satsningar görs på järnvägen för att koppla ihop städerna, och på så sätt skapa sysselsättning och tillväxt i hela regionen. Med en restid på 40 minuter mellan Göteborg och Uddevalla skulle vi öka möjligheterna för regionens invånare att på ett klimatsmart sätt pendla mellan de två städerna. 50 000 boende i Uddevalla skulle nå Göteborg på under en timme, och 500 000 boende i Göteborg skulle nå Uddevalla på samma tid.

Läs mer Krönika: Bohusbanan tur och retur
En större arbetsmarknadsregion är nödvändig för att utveckla regionen i önskvärd riktning och en upprustning av järnvägen är en viktig del i den utvecklingen. En utbyggnad av Bohusbanan skulle gynna tillväxten även i Kungälv och Stenungssund då dessa kommuner skulle integreras ytterligare med Göteborg. Med avgångar varje kvart på sträckorna Uddevalla-Göteborg samt Stenungssund -Göteborg under högtrafik skulle vi på riktigt uppnå en större arbetsmarknadsregion.

I arbetet för en större arbetsmarknadsregion är Handelskammarens målsättning en restid på 40 minuter mellan Uddevalla och Göteborg, samt en utredning om en dubbelspårig järnväg till Oslo. När regionen blir mer sammanhängande blir den också mer attraktiv att flytta till eftersom det finns större möjligheter till jobb inom olika branscher samtidigt som det finns fler platser att bosätta sig på.

Det finns ingen tid att förlora, ju tidigare utbyggnaden av Bohusbanan sker desto snabbare kan vi ta tillvara på de positiva effekterna det innebär.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling. 

Läs mer om medlemskap