Markus Ottemark

Markus Ottemark ansvarar för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren men svarar också för frågor som rör konjunkturen i regionen.
 
Just nu arbetar han med att synliggöra varför infrastruktursatsningar i Västsverige är viktiga för hela landets konkurrenskraft.
 
Markus tittar exempelvis också på möjligheten till alternativ finansiering av stora infrastrukturprojekt och hur den snabbt stigande kostnadsutvecklingen för väg- och järnvägsinvesteringar kan brytas.
 
 
Hör av dig till Markus om du vill veta mer om kommande infrastruktursatsningar, eller varför Sverige måste investera i nya stambanor.
 

meddelande till markus