Markus Ottemark

Markus Ottemark ansvarar för infrastrukturfrågor på Handelskammaren men svarar också för frågor som rör företagsklimat och konjunktur i regionen. Markus har tidigare jobbat inom både tung och lätt fordonsindustri samt med frågor kopplade till statliga myndigheter.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Hör av dig till Markus om du vill veta mer om kommande infrastruktursatsningar eller om hur Handelskammarens påverkansarbete ser ut inom hans olika områden. 

meddelande till markus