Markus Ottemark

Markus Ottemark ansvarar för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren men svarar också för frågor som rör konjunkturen i regionen.

Just nu tittar han på möjligheten till alternativ finansiering av stora infrastrukturprojekt och hur den snabbt stigande kostnadsutvecklingen för väg- och järnvägsinvesteringar kan brytas. I fokus för hans arbete är också upprustning av en rad olika objekt som, inte minst på grund av Göteborgs Hamn, är av nationell betydelse.

Våra fem fokusområden är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Hör av dig till Markus om du vill veta mer om kommande infrastruktursatsningar, eller varför Sverige måste investera i nya stambanor för höghastighetståg.

meddelande till markus