Ny bro till Orust stärker arbetsmarknadsregionen

Västsvenska Handelskammaren ser gärna en förbättrad tillgänglighet mellan Orust, Tjörn och fastlandet, men självklart måste det i slutändan vägas mot andra behov av infrastrukturinvesteringar i regionen.

Vägarna till och från öarna är livsnerver för både arbetspendling, godstrafik och turism, men nuvarande infrastruktur ses redan som otillräcklig och kommer utan åtgärder förvärras i takt med att befolkningen i området ökar.

I en utredning från Trafikverket om förbättrad transportkapacitet mellan fastlandet och öarna, presenteras bland annat en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet genom en ny bro till södra delen av ön. Västsvenska Handelskammaren ser gärna byggnation av en ny bro, men självklart måste det vägas mot andra behov av infrastrukturinvesteringar i regionen. Då den nuvarande Tjörnbroleden närmar sig sin tekniska livslängd 2040, gör det att en ny förbindelse blir allt viktigare och bör komma högre upp på regionens prioriteringslista.

Med en ny förbindelse mellan Orust/Tjörn och fastlandet underlättas kompetensförsörjningen för företag på båda sidor förbindelsen och arbetsmarknadsregionen stärks.
 
Vi vill dock se en fördjupad utredning om olika finansieringsmöjligheter. Behoven av infrastrukturinvesteringar i regionen är stora och konkurrensen om den begränsade mängd pengar som finns är därmed hård.

Läs hela remissvaret

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD 

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder över 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Däribland industripolitik, infrastruktur och kompetensförsörjning.

Bli medlem