Statens diss av Västkusten är oförståelig

Det råder ingen kapacitetsbrist på järnvägen mellan Göteborg och Borås, men det är bara för att sträckan är så usel att ingen vill använda den. Trafikverkets ointresse för flera viktiga infrastruktursatsningar på Västkusten är oförståelig, skriver Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé.

Ingen fördjupning av farleden till Göteborgs hamn, inga satsningar värda namnet på Västra stambanan eller södra Bohusbanan. Trafikverkets förslag till ny nationell infrastrukturplan är en dyster läsning. Det verkliga dråpslaget är dock att järnvägen mellan Göteborg och Borås som till stora delar fanns med i den föregående nationella planen nu har strukits. De 3,8 miljarder som var avsatta för att äntligen påbörja bygget av en modern järnväg mellan Västsveriges två största städer och Landvetter har helt enkelt tagits bort.

Fyrspår mellan Lund och Malmö. Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, men fortsatt enkelspår och museistandard mellan Göteborg och Borås. Det meddelade också Trafikverket när planen för de kommande tolv åren presenterades. Detta trots att finansminister Magdalena Andersson (S) i valrörelsen lovade att järnvägen skulle vara klar senast 2030. Borås-Göteborg är ett av Sveriges viktigaste pendlingsstråk, det är Västsveriges två största städer och det är landets starkaste tillväxtregion.

Det är i dag bussköer in mot Göteborg från Borås. Det är förvisso inte kapacitetsbrist på järnvägen mellan Borås och Göteborg men det är endast av en anledning och det är att den är så dålig att i princip ingen resenär eller tågoperatör vill använda sig av den. Av resenärerna i stråket väljer 0,8 procent tåget vilket säger en hel del om dess attraktivitet.

Av resenärerna i stråket väljer 0,8 procent tåget vilket säger en hel del om dess attraktivitet.

Västsvenska Handelskammaren har tittat på alla järnvägsförbindelser mellan Sveriges 35 största städer. Av dessa är Göteborg-Borås den sämsta med lägst hastighet. Om Stockholm-Uppsala hade samma genomsnittshastighet skulle den resan ta 68 minuter i stället för 36 minuter som den tar i dag. Om Malmö – Lund hade samma hastighet skulle den resan ta 26 minuter i stället för tio. I dag går det 12 tåg per dag och riktning mellan Västsveriges två största städer. Stockholm-Uppsala och Malmö-Lund har 88 respektive 188 antal avgångar. Trots denna enorma kvalitetsskillnad när det gäller storstadsregionernas järnvägar så väljer alltså Trafikverket att satsa miljarder på fyrspår på de två övriga sträckorna men lägger inte en krona på att åtgärda den enkelspåriga museijärnvägen mellan Borås-Göteborg.

Den här järnvägen har utretts i minst tio år och den är med i den planen som gällt fram till nu, så Trafikverket har varit mycket bra på att skicka signaler om att den ska byggas. Vad det är för nya förhållanden som gör att man väljer att skrota alla satsningar på denna sträcka kan vi inte förstå.

På vägen mellan Borås–Göteborg ligger som bekant en internationell flygplats tillika Sveriges näst största. Landvetter kommer att växa från dagens 6 miljoner resenärer till 9 miljoner år 2030. Men Landvetter är inte bara en stor flygplats, det är också en stor arbetsplats. I dag jobbar 4 000 personer där, en siffra som kommer att öka till 14 000 till år 2030. Alla dessa tillkommande flygpassagerare och arbetare kan inte ta bilen. De kan inte ens ta bussen på grund av trängseln in och ut från Göteborg. Landvetters fortsatta positiva utveckling är helt enkelt beroende av att det finns en järnväg dit. Få moderna storstäder saknar järnvägsförbindelse till sin internationella flygplats. Även Stockholm och Malmö har järnväg till Arlanda respektive Kastrup. Varför staten anser att Göteborg inte ska ha det framstår som svårbegripligt.

Mer läsning: K-märkt eller utmärkt?
 
I Västsverige finns i dag två stora arbetsmarknader, Göteborg och Borås. Mellan dem och Jönköpings arbetsmarknad råder i det närmaste vattentäta skott. Få personer pendlar över länsgränsen trots att det geografiska avståndet är relativt begränsat. Med en modern järnväg skulle dessa tre arbetsmarknader i stället bli en enda stor arbetsmarknad med närmare 3 miljoner invånare. Det skulle gynna näringslivet som lättare skulle hitta kompetens vilket i sin tur främjar tillväxten. Ytterligare en fördel vore den minskade konjunkturkänsligheten som en stor arbetsmarknad innebär.

Trafikverket utpekar järnvägen Göteborg-Borås som en brist, men den största bristen just nu är Trafikverkets förslag till nationell plan för de kommande tolv åren.

Debatt Trafikverket


Debatten publicerades i GT 1 september 2017.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP