Tysk effektivitet och fransk elegans

- Kollektivtrafik i miljonstaden Göteborg

Kollektivtrafiken i Göteborg är inte vad den ska vara. Det handlar om långa restider och stopp, slitna spårvagnar utan komfort och om bristande tillförlitlighet.

Resenärerna påminns dagligen om bristerna och negativa rubriker i olika medier duggar tätt. Medelhastigheten för en spårvagn i centrum är dessutom något lägre än hastigheten för en cyklist, endast 17,6 km i timmen.

Kollektivtrafiken är en nyckel till att Göteborg ska kunna fortsätta växa, med den läggs grunden till att vi på sikt kan bli en miljonstad. Brister i kollektivtrafiken för också med sig negativa effekter för näringslivet. På längre sikt påverkar de dessutom Göteborgs attraktivitet och storleken på arbetsmarknaden. Att medarbetare snabbt och effektivt kan ta sig till och från arbetet är något alla företag är beroende av.

Och något bör hända nu, kollektivtrafiken måste utvecklas och förbättras. Vi på Handelskammaren anser att Göteborg inte behöver hitta på egna lösningar för varje utmaning, det finns nämligen mycket att lära av andra städer som stått inför liknande prövningar. Det är också skälet till att vi valde att resa ut i Europa för att jämföra och se hur franska och tyska städer löst sin situation. Modeller som Göteborg både kan inspireras av och ta lärdom av. Stuttgart, Strasbourg, Metz, Düsseldorf och Köln är alla städer som har likheter med Göteborg, men de har utvecklat sin kollektivtrafik på olika sätt. Vi har flera konkreta förslag på vad som kan göras och vi är säkra på att deras idéer också kan bli Göteborgs.

LÄS HELA RAPPORTEN