Dags för satsning 2.0 på E20

Vi har visat att vi kan. Det gjorde vi redan 2012 när vi för första gången lyckades ena alla parter i Skaraborg och regionen kring en satsning på E20. Det gav också resultat, E20, ”dödens väg”, skulle byggas ut och bli säker.

I dag finns det pengar och planer för att göra vägen mötesseparerad genom hela länet och att till största del bygga ut den till 2+2. Det är ur trafiksäkerhets-synpunkt helt nödvändigt. Men det är långtifrån tillräckligt. Redan när överenskommelsen om medfinansiering beslutades togs det fram ett mål från politiskt håll om att hela E20 genom Skaraborg på sikt ska vara 2+2-väg. Detta mål måste nu kompletteras med en handlingsplan och ett årtal när E20 skall vara färdigställd.

Industrin beskrivs ofta och med rätta som ryggraden i svensk ekonomi och om svensk industri har ett centrum så är det Skaraborg. Här finns en omfattande industriproduktion och vi är erkänt världsledande på svåra tillverkningsprocesser. Mycket av det som tillverkas här ingår i globala värdekedjor och som alla kedjor är den inte starkare än den svagaste länken.

Även en stor andel av de insatsvaror och slutprodukter som tillverkas i andra delar av landet passerar Skaraborg, ofta på väg till eller från Göteborgs hamn. En robust och pålitlig infrastruktur i Skaraborg gynnar näringslivet i hela landet – att investera i Skaraborg är att effektivt nyttja statens resurser! Men utbyggnaden av E20 är inte bara en fråga om effektivitetsvinster, ökad tillväxt och arbetstillfällen. Den är också viktig för framtidstron och förverkligandet av potentialen som finns i Skaraborg och Västsverige.

Från Västsvenska Handelskammarens sida jobbar vi just nu hårt för att påverka innehållet i Trafikverkets nationella transportplan 2018-2029. Där fastslås vilka vägar och järnvägar Trafikverket kommer att satsa på under perioden. Senast förra veckan framfördes våra krav till Trafikverkets generaldirektör när hon besökte oss för att prata om vilka infrastruktursatsningar som Västsverige är i störst behov av.

Vi gör oss inga illusioner om att det är lätt att få gehör, konkurrensen om statliga medel till infrastruktur är stenhård. Men vi kommer inte ge oss förrän målet är uppnått och vi hoppas att övriga parter är med oss också i det fortsatta arbetet att förverkliga den sanna potentialen i Skaraborg.

Bjarne Pettersson
Regionchef Västsvenska Handelskammaren Skaraborg

Foto: Trafikverket, Christer Bergström, Svevia

Debatt i GT


Debatten publicerades i GT den 6 mars 2019.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap

Här finner du vårt kontor i Skaraborg

Var:
Varnhemsgatan 16A, Skövde