Återförena Bohuslän med Norge

Tiden är mogen för Bohuslän att via järnväg återförenas med Norge och bli en del av 8-miljonersregionen Köpenhamn-Oslo via Göteborg, skriver Västsvenska Handelskammaren i GT den 6 mars.

Förra veckan var det 361 år sedan freden i Roskilde då Bohuslän separerades från Danmark-Norge och blev svenskt. I dag onsdag besöker vi riksdagen och lyfter behovet av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Uddevalla och vidare mot Oslo. Tiden är mogen för Bohuslän att via järnväg återförenas med Norge och bli en del av 8-miljonersregionen Oslo-Köpenhamn.

Tåget mellan Göteborg och Oslo tar fyra timmar. Med buss tar resan drygt 3 timmar och med bil kortas restiden ytterligare. Dagens järnväg går omvägen via Dalsland och är till stor del enkelspårig, vilket ger längre restider och färre avgångar. Det är inte konstigt att 99 procent av resenärerna på sträckan väljer bort tåget.

Det är inte konstigt att 99 procent av resenärerna på sträckan väljer bort tåget

Det gör även godsköparna. Tre godståg per dygn passerar gränsen vid Kornsjö. Gränsen vid Svinesund passeras dagligen av 2 500 lastbilar. Från både svensk och norsk sida finns ambitioner att bygga dubbelspår, men inga avsatta pengar. När regeringen 2022 fastställer nästa nationella infrastrukturplan måste ambitionerna ha ersatts av pengar och konkreta planer för en modern järnväg.

Fram till dess bör Trafikverket utreda om en upprustning och förlängning av Bohusbanan kan vara ett bättre alternativ än att bygga ut spåret genom Dalsland. Det är trots allt längs kusten som flest människor bor och det är till kusten som turisterna strömmar. Dessutom är det den kortaste vägen. En jämförelse kan göras med Botnia- och Norrbotniabanan i Norrland. I stället för att bygga ut den befintliga järnvägen i inlandet, med stationsorter som Mellansel, Vännäs och Bastuträsk, valde Trafikverket att bygga den nya järnvägen längs kusten och mer folkrika städer som Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå. Därmed ökar förstås resandeunderlaget och järnvägens lönsamhet. Det är värt att noggrant utreda om detta förhållande även gäller stråket Göteborg-Oslo.

Oavsett vad en sådan utredning kommer fram till så måste sträckan Göteborg-Uddevalla byggas ut till dubbelspår. Vi kunde 2017 konstatera att järnvägen där är Sveriges näst sämsta när restiden med tåg ställs i relation till restiden med bil. Tåget mellan Göteborg och Uddevalla tar 73 minuter. Den lika långa sträckan mellan Trollhättan och Göteborg tar hälften så lång tid, 35 minuter, och har dessutom avsevärt fler avgångar. Effektiv infrastruktur gör skillnad.

Vi kunde 2017 konstatera att järnvägen där är Sveriges näst sämsta när restiden med tåg ställs i relation till restiden med bil.

2011 gick Saab i Trollhättan i konkurs. För enskilda individer och familjer fick det stora negativa konsekvenser, men staden landade snabbt på fötter och har fortsatt att vara en attraktiv stad att bo och driva företag i. Det illustreras av att kvadratmeterpriset på bostadsrätter stigit med 160 procent sedan 2011 och antalet göteborgare som pendlar till Trollhättan i dag är 200 fler än under Saabs glansdagar. Städerna tillhör nu samma arbetsmarknad vilket på sikt bland annat leder till högre tillväxt och mindre känslighet för konjunktursvängningar. Motsvarande siffror för Uddevalla är också positiva men inte alls i samma utsträckning. Vi tror att den moderna järnvägen som invigdes 2012 haft en avgörande betydelse för Trollhättans utveckling. Att investeringen var samhällsekonomiskt lönsam är uppenbart. Det skulle även ett dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla vara enligt en rapport från teknikkonsultbolaget WSP som presenterades hösten 2018.

Stråket mellan Göteborg och Uddevalla är attraktivt och en stark tillväxtkorridor. Med en modern dubbelspårig järnväg skulle förutsättningar för dem som bor och driver företag förbättras ytterligare. Det skulle inte enbart gynna dem utan hela regionen, från Oslo till Köpenhamn och övriga landet.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska handelskammaren

Bjarne Pettersson, regionchef, Västsvenska handelskammaren

Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur, Västsvenska handelskammaren

Debatt i GT


Debattartikeln publicerades i GT den 6 mars 2019

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka


Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Läs mer om medlemskap