Central station avgörande för Borås

För Borås, med sin stora inpendling, finns bara ett rimligt alternativ: en centralt placerad station utan barriäreffekter. Det och inget annat måste Trafikverket förorda när det i höst ger definitivt besked om stationsläget.

Den generellt sett största utmaningen för näringslivet i Borås är att hitta rätt kompetens. Därför är det viktigt med en stor arbetsmarknadsregion. Ju fler som bor inom pendlingsavstånd från Borås, desto lättare blir det för företagen att hitta den kompetens de behöver för att utvecklas och skapa ytterligare resurser till välfärden. Med snabbtåg mellan Göteborg, Borås och Jönköping skulle vi få en betydligt större arbetsmarknadsregion med positiva effekter för såväl företagare som arbetsgivare. Hur stora de positiva effekterna skulle bli för oss i Borås avgörs i stor utsträckning av var stadens nya järnvägsstation placeras.

Erfarenheten visar att externt placerade stationer endast fungerar bra för mindre orter med en hög andel utpendlare. Borås med sina 110 000 invånare och 13 000 dagliga inpendlare tillhör inte den kategorin. För Borås finns bara ett rimligt alternativ, en centralt placerad station utan barriäreffekter. Det och inget annat måste Trafikverket förorda när det i höst ger definitivt besked. Det är som vi ser det otänkbart och helt ologiskt utifrån ett arbetsmarknadsregionsperspektiv att tro att det gagnar näringslivet i Borås och Sjuhärad att lägga en station på en plats som inte förkortar restiden för pendlarna.

Läs också: Handelskammaren till Boråspolitikerna: Därför behövs en central station »

Få personer kan tänka sig en restid till jobbet på över en timme. Det framgår tydligt när vi ska rekrytera nya medarbetare. Om den tiden dessutom inkluderar ett eller flera byten så minskar intresset ytterligare. Studier visar att upp till 20 procent av de potentiella kollektivtrafikresenärerna väljer bort kollektivtrafiken om resan kräver ett byte. Ska Borås arbetsgivare, såväl de privata som de offentliga, bli intressanta även för arbetstagare som i dag inte ser Borås som ett alternativ måste den nya snabbtågsstationen placeras centralt så att tiden det tar för pendlaren att ta sig till jobbet blir så kort som möjligt.

Området runt en sådan station skulle dessutom bli en attraktiv plats för fler bostäder, kontor och handel. Fler företag och människor skulle söka sig till stadens centrala delar och därigenom ge ytterligare liv till stadskärnan. En extern station skulle, visar all erfarenhet från övriga världen, inte ha någon motsvarande positiv effekt på sitt närområde. Det skulle förbli ett ställe utanför Borås dit ingen egentligen vill åka och därmed försvåra för Boråsföretagen att hitta rätt kompetens.

Skriven av:
Hanna Lassing, ordförande Borås Näringsliv
Mikael Rosendal, ordförande för Viareds Företagarförening
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås
Ulf Johansson, HR-chef Speed Group
Ove Lillestöl, regionchef Västsvenska Handelskammaren