Göteborg - våga vara Västsveriges draglok!

Infrastruktursatsningar i Göteborg är en förutsättning för att hela Västsverige ska vara konkurrenskraftigt. Vi utanför Göteborg ska inte behöva knuffa vårt draglok framför oss, skriver Handelskammarens regionchefer i Västsverige.

Om Göteborg inte varit den starka och växande storstad den är hade Västsveriges övriga städer inte heller kunnat utvecklas. Trollhättan hade förmodligen inte varit världsledande inom flyg- och rymdteknik. Skövde hade troligtvis inte haft tillverkningsindustrin som konkurrerar med avancerade motorer på världsmarknaden. Och Borås hade inte varit en lika framgångsrik mode- och textilhuvudstad.

Trots att Göteborg växer bor fortfarande majoriteten av Västsveriges befolkning utanför Göteborg. För oss som lever och är verksamma i andra delar av regionen är det avgörande att Göteborg fortsätter växa, och betydligt snabbare än i dag.

På efterkälken

Nu har Göteborg hamnat på efterkälken i jämförelse med övriga storstadsregioner i Sverige. Att utjämna skillnaden är något varje västsvensk borde vara intresserad av. Vi som representerar näringslivet i andra delar av Västsverige kan inte vänta längre. Det är dags för oss alla, inklusive Göteborg, att ta krafttag. Vi hänger ihop och måste kopplas samman ännu mer. Det gör vi genom att bygga ut den infrastruktur som knyter ihop oss.

Alla företag är beroende av att hitta rätt kompetens. Kompetens är den allra viktigaste framgångsfaktorn för företagen, eftersom det är människorna i företagen som driver utvecklingen framåt. I vår vision är hela Västsverige en stor arbetsmarknad, där det är självklart, oavsett var du bor, att söka jobb i Göteborg, Trollhättan och Borås samtidigt. Det tjänar alla på. Företagen hittar lättare den arbetskraft de behöver och den som söker jobb får fler att välja mellan. Efter alla medlemsmöten, samtal och diskussioner vi haft med olika företagare kan vi konstatera att det här är vår mest kritiska framgångsfaktor. Och man är rörande överens.

Färskt exempel

Den nya järnvägen Göteborg – Trollhättan är ett färskt exempel på att det faktiskt fungerar. Tack vare den utbyggda järnvägen kan människor bo i Trollhättan och jobba i Göteborg och vice versa. Bara under 2014 ökade antalet resor mellan Trollhättan – Göteborg med 17 procent (Västtrafik). Med den utvecklingstakten är Trollhättan och Uddevalla integrerade i Göteborgs arbetsmarknad redan 2016 enligt SCB:s prognos. Också orterna utmed järnvägen gynnas. När pendlingsmöjligheterna till Ale förbättrades ökade intresseanmälningarna till Alebyggens lägenheter med hela 90 procent på ett år. Förhoppningsvis kan vi på sikt se samma utveckling i Borås, Uddevalla, Halmstad och Skövde, men för att det ska bli möjligt måste infrastrukturen i Göteborg fungera.

En kamp vi vill vinna

Vissa hävdar att förbindelserna är bra som de är. Vi menar att de har fel. I vår värld finns bara två alternativ, utveckling eller avveckling. Om Göteborg inte utvecklas kan vi inte behålla den position vi har. Vi blir omsprungna av växande städer och regioner i vår omvärld.

Urbaniseringstrenden är tydlig, och samma trend syns i hela världen, det är städer och regioner som konkurrerar med varandra. Det är en kamp vi vill vinna. Infrastrukturen i Göteborg är nyckeln till vår utveckling, den måste lösas för att alla orter i Västsverige ska utvecklas. Det måste ske snart.

Västsverige behöver sin regionmotor. Det är dags för Göteborg att ta sitt ansvar som Sveriges näst största stad och Västsveriges nav. Vi anser att diskussionen om infrastrukturen i Göteborg behöver byta fokus och inkludera oss. Börja debattera framtida beslut och satsningar för 2026 – 2035, infrastrukturen är en fråga som är större än Göteborg.

Vi i regionens andra städer har höga ambitioner. Göteborg, våga vara Västsveriges draglok och visa vägen framåt!

Debatt i Göteborgs-Posten


Debattartikeln publicerades i GP debatt den 6 mars 2015