Hur går utbyggnaden av E20?

Vad händer med E20 och den nya sträckan Alingsås-Vårgårda? Vi på Handelskammaren var nyfikna och frågade Trafikverket.

Hej Rune Andersson, projektledare på Trafikverket, när förväntas sträckan E20 Alingsås-Vårgårda egentligen vara klar och håller ni tidsplanen?

– Kontraktiden löper till och med juni 2021. Som det ser ut i dag tror entreprenören att de är klara ett halvår tidigare. Men det är aldrig någon garanti, vi vet ju aldrig vad som händer om det blir tuffa vintrar och liknande.

Upprustningen av sträckan kostar 900 miljoner kronor, vad får vi för pengarna?

 – Att vi håller nere olyckstalen och dödsstatistiken är oerhört viktigt. Näringslivets transporter gynnas ju också. Den gamla befintliga E20 som vi kör på i dag blir lokalväg, där vi sänker trafikintensiteten ganska rejält, framförallt försvinner den tunga genomfartstrafiken. Det innebär att många människor får en mycket bättre boendemiljö.

Varje gång jag kör en sträcka som blev bra, då känner jag stolthet.

Du nämner tuffa vintrar men finns det andra hinder ni kan stöta på?

 – Vi har många tillstånd och miljöprövningar, bland annat anmälan av vattenärenden eller vattenverksamhet, där är handläggande myndighet Länsstyrelsen. De är hårt belastade med många ärenden, så längre handläggningstider än normalt kan försena.

  – Blir det mycket snö, kan det bli svårt att arbeta och mer kostsamt. Vi kan inte packa vägbyggnadsmaterial när det är tjäle, det blir också svårt att schakta. I de flesta typer av större projekt kan vi göra andra sorts arbeten även om det är vinter, men blir det riktigt kallt får vi  lägga betonggjutning åt sidan, det är förknippat med för stora risker kvalitetsmässigt.

Fundamenten för Faunabron

Vad är roligast i ditt jobb?

 – Framförallt tycker jag det är roligt att diskutera tekniska lösningar i projekteringsskedet och se hur väl de faller ut. I det här fallet är det en totalentreprenad, det innebär att vi inte djupdyker i detaljprojektering på samma sätt, det gör den upphandlade entreprenören.

 – Det är också en stor grad av tillfredställelse när man lyckats lotsa ett projekt från ax till limpa. När vi får ut den nytta av investeringen som vi tänkt oss, det kan man känna långt efter. Varje gång jag kör en sträcka som blev bra, då känner jag stolthet. Särskilt när vi åstadkommit något som ger nytta åt många människor.

Vad tycker du personligen är den viktigaste infrastruktursatsningen i regionen?

 – Vi har olika avdelningar inom Trafikverket, jag jobbar på investering som är mer av en utförande avdelning och sysslar inte med analys. Personligen tycker jag att Göteborg är ett bekymmer, inklämt mot havet och utan naturliga förbifarter, det gör att det är svårt att ta sig genom staden. Den stadsutveckling och infrastrukturutbyggnad som pågår där är viktig för hela regionen. Om vi får ett bra flyt i Göteborg påverkar det väldigt många.

Läs mer om vårt arbete med E20