Handelskammaren till Boråspolitikerna: ”Därför behövs en central station”

För att främja pendling och bostadsbyggande anser Västsvenska Handelskammaren att det är av yttersta vikt att lägga en framtida tågstation så centralt som möjligt. Önskemålet framfördes tydligt av Ove Lillestöl, regionchef i Borås, under ett möte med kommunledningen under måndagen. Nu verkar också politikerna i Borås ta tag i frågan.

Under måndagen den 4 april bjöd Ove Lillestöl, regionchef för Västsvenska Handelskammaren, in kommunpolitikerna i Borås till ett möte om stationsfrågan, där tio av kommunstyrelsens ledamöter, bland annat Ulf Olsson (S), ordförande i kommunstyrelsen och Annette Carlson (M), första vice ordförande i kommunstyrelsen, deltog.
 - Även om vi ännu inte vet hur utgången av Sverigeförhandlingen blir får vi inte släppa frågan om valet av stationsläge, eftersom den påverkar förtätningsmöjligheten, stadens attraktivitet och den geografiska expansionen. Kort sagt: stationsläget är avgörande för företagens möjlighet att rekrytera rätt kompetens och att skapa tillväxt, säger Ove Lillestöl.

Erfarenheter från andra städer och regioner visar att en perifer station är lämplig för mindre orter med stor utpendling - en kategori som Borås, med sin stora inpendling, inte tillhör. Den är också billigare att bygga jämfört med en central station.

KSO delar Handelskammarens ståndpunkter i nypublicerad debattartikel

Men forskning har också visat att perifera stationer drar isär städer genom att skapa alternativa centrum. För företag blir inte perifera stationslägen attraktiva. Det har inte heller någon positiv effekt på bostadsbyggandet och resandeutvecklingen.

 - Det är få pendlare som kan tänka sig en restid på över en timme och en del resenärer väljer bort kollektivtrafiken om resan innebär ett byte. Just nu pendlar 13 000 människor till Borås. Med en central station 30 minuter från Göteborg blir det betydligt fler. På det sättet kan vi locka både fler besökare, studenter, lärare, företagare och i slutändan också fler invånare.

Dessa slutsatser delas i stora drag av kommunledningen som under torsdagen publicerades en debattartikel i Borås tidning undertecknad av Ulf Olsson (S), ordförande i kommunstyrelsen och Annette Carlson (M), första vice ordförande i kommunstyrelsen.
 - Allt i artikeln kan vi på Västsvenska Handelskammaren också skriva under på. Vi vet inte vilken påverkan vårt möte med politikerna hade i måndags men jag kan konstatera att de ståndpunkter kommunledningen uttrycker i frågan är positiva, säger Ove Lillestöl.