Moderaterna på rätt spår om nya spår

Moderaterna fattade ett klokt stämmobeslut när de öppnar upp för både underhåll av nuvarande järnväg och för investeringar i nya stambanor. Det kommer knyta samman Sverige och underlätta för människor att hitta lämpliga jobb oavsett var de bor.

Efter långa diskussioner på Moderaternas arbetsstämma i Örebro, 12-15 oktober, ser Stefan Gustavsson, Västsvenska Handelskammarens näringspolitiska chef, med tillförsikt på moderaternas ställningstagande.

– Att man inte stängde dörren för nya sträckningar är viktigt. Det verkar som att de flesta har insett att stambanorna behöver byggas och även att man kan komma att tillåta en alternativ finansiering, säger han.

– Nu hoppas vi på att Ulf Kristersson i samarbete med kollegorna i alliansen och regeringen kan hitta blocköverskridande lösningar. Infrastrukturen kräver ett långsiktigt förhållningssätt som sträcker sig över flera mandatperioder.

Konstruktiv stämning

Under stämmans två första dagar, när frågan om infrastruktur diskuterades, var Stefan Gustavsson tillsammans med en kollega från Västsvenska Handelskammaren, på plats för att lyfta näringslivet behov av nya stambanor. Bakgrunden var att den moderata partistyrelsen hade lagt fram ett förslag till stämman som riskerade att partiet skulle sätta ned foten och vara emot nya stambanor. Det var kontroversiellt även inom partiet, skapade tveksamhet hos näringslivet och diskussion i de egna leden.

– Stämningen var ändå konstruktiv och det märktes att de jobbade för ett samförstånd som hela partiet kunde acceptera.

Öppnar för alternativ finansiering

Nya stambanor ser vi på Västsvenska Handelskammaren som en angelägenhet för Sverige i allmänhet och Västsverige i synnerhet. Kapacitetsbristen på dagens järnväg är enorm, samtidigt som resandet och godsflödena ökar. Det påverkar både medborgare och företag som är beroende av effektiva och tillförlitliga transporter.

Nya stambanor är också nödvändigt för att binda ihop Göteborg, Borås och Jönköping. För att kunna ta tillvara på den kompetens som finns i regionen och få en fortsatt ökad tillväxt behöver vår arbetsmarknadsregion växa.

Det är nu en ny infrastruktur behövs och de fulla nyttorna för människor och företag kommer först när alla sträckor är klara. Med alternativ finansiering till exempel via upplåning kan det bli 2035 istället för mot slutet av seklet.

– Därför är det mycket glädjande att Moderaterna fattade beslut om att stå bakom alternativ finansiering och att verka för stambanor med ny sträckning, avslutar Stefan Gustavsson.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP