Regeringens förslag om bonus–malus missar målet

Regeringens förslag om ny fordonsskatt missar målet. Gamla bilar med höga utsläpp får längre livstid på andrahandsmarknaden i stället för att konsumenterna uppmuntras att uppgradera till nya bilar som har väsentligt lägre utsläpp, skriver Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren och Jonas Ransgård (M).

Företagens fortsatta teknikutveckling är avgörande för att vi ska lyckas med klimatutmaningen. Därför är det olyckligt att regeringens förslag, om ett nytt system för fordonsskatt, inte utformats rätt. Där fordonsindustrin kan bidra så mycket som de vill i omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Systemet bygger på att bilar med höga utsläpp straffas med höjd koldioxidskatt medan nya bilar med lägre utsläpp istället ges en miljöbonus.

Gamla bilar med höga utsläpp får med regeringens förslag en längre livstid på andrahandsmarknaden i stället för att konsumenterna uppmuntras att uppgradera till nya bilar som har väsentligt lägre utsläpp men fortfarande straffbeskattas med det nya förslaget.

Det drabbar, trots goda intentioner, fordonsindustri och klimatet negativt. I synnerhet när enbart nya bilar ska omfattas av bonus-malus och inte, som vi föreslår, hela den befintliga fordonsparken. Det senare skulle leda till välkomna effekter där tio år gamla bilar med riktigt höga utsläpp straffas vilket kommer leda till att förnyelsen av fordonsparken snabbas på.

En tredjedel mindre koldioxid

Regeringens förslag kommer däremot att bromsa försäljningen av nya energisnålare bilar och sakta ner förnyelsen av fordonsparken vilket drabbar klimatet negativt. Vid sidan av bonus -malus-systemet drabbar den föreslagna höjningen av grundskatten såväl nya som redan sålda bilar, vilket leder till en dubbel skattesmäll för fordonsindustrin och bilägare som redan tidigare gjort sitt val men utan att stärka miljönyttan.

En modern bil släpper i genomsnitt ut en tredjedel mindre koldioxid per kilometer än en tio år gammal bil. 2006 var siffran 189 gram per kilometer jämfört med i dag då motsvarande utsläpp ligger på 123 gram (2016). Dessutom är de nya bilarna säkrare. Det finns beräkningar från Trafikverket som visar att vi skulle kunna förhindra 700 olyckor per år om vi skrotade alla bilar som är äldre än tio år. I en nyproducerad bil är det dessutom en halverad risk att dö eller skadas allvarligt i en trafikolycka. Även utvecklingen av aktiv säkerhet, där bilen tar över delar av körningen och går i dag framåt med stormsteg. Att det föreslagna systemet inte heller blir viktbaserat skadar teknik och säkerhetsarbetet ytterligare när enklare bilar kommer att gynnas på marknaden. Det är ofta i de större bilarna de stora innovationerna sker.

I Göteborgsregionen har var femte skattekrona sitt ursprung i fordonsindustrin. Alla som bryr sig om Västsverige och Göteborg bör alltså med full kraft motsätta sig det förslag som nu ligger.

När dessa missgynnas till förmån för enklare bilar hindrar det fortsatt utveckling och försvårar arbetet med nollvisionen.
Det mest effektiva vore i stället ett system som dels styr mot bilar med hög teknikhöjd men också snabbar på förnyelsen av bilparken, samtidigt som systemet inte försvårar arbetet med nollvisionen.

Det system för bonus-malus som presenterades har tyvärr missat dessa aspekter. Att med den här bakgrunden i stället föreslå ett system som bara riktar sig mot nya bilar och därmed låter gamla bilar fortsätta med höga utsläpp är minst sagt en smula bakvänt.

Självklart är också en förnyelse fordonsparken bra för svensk industri då vi i mångt och mycket lever på att utveckla, tillverka och sälja bilar. I Göteborgsregionen har var femte skattekrona sitt ursprung i fordonsindustrin. Alla som bryr sig om Västsverige och Göteborg bör alltså med full kraft motsätta sig det förslag som nu ligger. Det gäller i högsta grad också politiken i Göteborgs stad.

Stjälper mer än hjälper

Sverige har redan i dag snart världens högsta skatt på bensin och diesel. Vi är dessutom ett glest land där kollektivtrafik aldrig kommer att bli ett alternativ för alla. Av det skälet är regeringens förslag förödande för fordonsindustrin och Västsverige , men också för alla de människor som är i behov av bilen, samtidigt som förslaget stjälper mer än hjälper det fortsatta klimatarbetet.

Att förhasta ett system med bonus-malus, dessutom innan EU:s system för detsamma är presenterat, vore olyckligt. Det skadar tilltron till de långsiktiga spelreglerna och kan innebära att svensk fordonsindustri får svårare att konkurrera med omvärlden.

Att reformen dessutom är överfinansierad med cirka 600 miljoner kronor är också märkligt då fordonsindustrin redan är en av de hårdast beskattade sektorerna. Det ska innebära ett skydd för skattebetalarna men om förslaget, som vi menar, slår mot fordonsindustrin riskerar det att få en motsatt effekt. Ska ett sådant här system ha trovärdighet ur miljösynpunkt bör det inte samtidigt innebära ett väsentligt ökat skatteuttag.

Om nu regeringen vill driva igenom förslaget trots att det drabbar Sveriges enskilt viktigaste bransch så vore det högst rimligt att de samtidigt valde att satsa betydande medel på forskning kopplat till fordonsindustrin som kan skynda på omställningen mot hållbar mobilitet. Det skulle på allvar gynna fordonsindustrin och utvecklingen – därmed innebära jobb och välfärd för hela landet.

Johan Trouvé
vd Västsvenska Handelskammare

Jonas Ransgård (M)
oppositionsråd Göteborg stad och ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund

Debatt


Debattartikeln publicerades i GP den 18 april 2017.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP