Ny järnväg Borås-Jönköping ett måste

Trots att avståndet mellan Borås och Jönköping endast är åtta mil så tar den snabbaste tågresan däremellan två timmar och 30 minuter och kräver två byten. Uselheten i detta saknar motstycke i Sverige.

2019 framfördes mer än en miljon persontåg i Sverige. Det var nytt rekord, aldrig tidigare har så många tåg trafikerat Sveriges järnvägar och aldrig tidigare har så många passagerare rest med tåg. Att tågresandet nu går ner som en följd av coronapandemin är sannolikt också högst tillfälligt.

Det ökade tågresandet kombinerat med decennier av underinvesteringar i järnvägsnätet har bidragit till fulla spår i södra Sverige. Denna kapacitetsbrist innebär att även små störningar snabbt fortplantar sig i systemet, vilket gör tågresan till en prövning för många resenärer. För att komma tillrätta med problemen och skapa nya möjligheter måste Sverige höja ambitionen vad gäller järnvägsinvesteringar.

Det ökade tågresandet kombinerat med decennier av underinvesteringar i järnvägsnätet har bidragit till fulla spår i södra Sverige.

Den befintliga järnvägen måste delvis rustas upp och byggas ut så att tågen kan bli fler och punktligheten öka. Men det är knappast bristande punktlighet som får resenärerna att välja bort tåget på sträckorna Göteborg-Borås eller Borås-Jönköping. Den senaste statistiken från Trafikverket visar att av Sveriges större städer är det endast Helsingborg C som har högre punktlighet på tågen än Borås C.

Endast en procent av resenärerna i Sveriges tredje största pendelstråk väljer tåget.

Den stora utmaningen för tågresenärer i stråket Göteborg-Borås-Jönköping är restiden. Järnvägen mellan Göteborg och Borås är enkelspårig och slingrar sig fram i sin originalsträckning från 1894. Utsikten från tågfönstret är vacker, men med en restid på 70 minuter kan tåget varken konkurrera med bilen eller bussen. Resultatet är att endast en procent av resenärerna i Sveriges tredje största pendelstråk väljer tåget. Med en ny modern järnväg skulle antalet kollektivtrafikresenärer i stråket mer än fördubblas, enligt beräkningar från Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Borås och Jönköping har tillsammans en kvarts miljon invånare, större än Sveriges fjärde stad, Uppsala. Trots att avståndet mellan städerna endast är åtta mil så tar den snabbaste tågresan däremellan två timmar och 30 minuter och kräver två byten. Uselheten i detta saknar motstycke i Sverige. En konsekvens av det är att ytterst få förvärvsarbetare och studenter pendlar mellan städerna.

Positivt för många invånare

Om restiden kortades till 30 minuter skulle det förändras. Företag i Borås kan då lättare rekrytera kompetens från Jönköping och arbetssökande boråsare kan hitta ett intressant jobb inom en större region. Detta är arbetsmarknadsförstoring och det är positivt för både företagare och arbetstagare, ja faktiskt för hela samhället.

Stora arbetsmarknader är mindre konjunkturkänsliga, har lägre arbetslöshet och högre löner än små. Skatteintäkterna blir därmed högre och förutsättningarna att stärka välfärden bättre. Men det förutsätter snabba transporter och det får vi med en modern järnväg som möjliggör en topphastighet på minst 250 kilometer i timmen från stadskärna till stadskärna, från Göteborg via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping till Stockholm.

Då kan även resenärer längs den befintliga järnvägen mellan Göteborg och Stockholm uppleva positiva effekter som minskad trängsel, förbättrad punktlighet och tätare turer

På sikt skulle alla regioner längs sträckan kunna utgöra en gemensam arbetsmarknad. Tåget blir också då det snabbaste färdmedlet mellan Göteborg och Stockholm, men enligt prognoserna kommer sju av tio resenärer stiga på eller av vid någon av de mellanliggande städerna. Då kan även resenärer längs den befintliga järnvägen mellan Göteborg och Stockholm uppleva positiva effekter som minskad trängsel, förbättrad punktlighet och tätare turer för pendeltåg och regionaltåg, enligt KTH:s Järnvägsgrupp.

Klimatsmart transport

Att bygga en modern och sammanhängande järnväg, ibland kallad höghastighetsjärnväg, mellan landets folkrikaste regioner är knappast någon revolution. Runt om i världen sker sådana investeringar, bland annat i vårt närområde där Tyskland investerar motsvarande 900 miljarder kronor i moderna järnvägar. Mellan Danmark och Tyskland byggs dessutom en förbindelse under Fehmarn Bält. Inget land motiverar satsningen med att det är billigt. Däremot ses det som en nödvändig investering för att klara framtidens transportbehov och klimatomställning.

Bygget av en ny modern järnväg mellan Stockholm och Göteborg har påbörjats. Sträckorna Göteborg- Borås och Linköping-Järna är beslutade. Nu är det hög tid att regeringen även fattar beslut om att bygga den mellanliggande sträckan Borås-Linköping och därmed säkerställa 100 år av klimatsmarta, punktliga och snabba transporter mellan Sveriges två största städer.

Ove Lillestöl, regionchef, Västsvenska handelskammaren

Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur, Västsvenska handelskammaren

Debattartikeln publicerades i Borås Tidning den 14 juni 2020.
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA VÄSTSVERIGE STARKARE? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM