”Vi måste prioritera staden under byggprocessen”

Shahbaz Khan är ny ordförande för Trafiknämnden i Göteborg. Efter ett möte på Handelskammaren passade vi på att ställa några frågor om framtidens infrastruktur i staden.

Det är bara en dryg månad sedan Shahbaz Khan fick ledartröjan för trafiknämndens arbete. Närmast kommer han från rollen som stadssekreterare på Trafikkontoret.

– Jag är väl orienterad inom sakfrågorna, det som är nytt är att komma in i rollen. Som ordförande är man mycket mer påpassad och får hantera många snabba puckar. Men det är hedrande att få leda arbetet med så viktiga framtidsfrågor för Göteborg, säger Shahbaz Khan.

Shahbaz Khan är ny ordförande i Trafiknämnden, Göteborg
Vilka är de viktigaste frågorna för Göteborg inom infrastruktur?

– På kort sikt kommer det att handla om framkomligheten i stan. Vi står inför de största investeringarna i Göteborg i modern tid, där nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur byggs samtidigt. Det innebär att vi kommer att lägga fokus på att leda om trafiken, samtidigt som vi måste hålla staden tillgänglig. Staden under byggprocessen är ett av de områden, som jag har tryckt på att vi måste prioritera.

Hur kommer den prioriteringen se ut?

– Det svåra med att leda om trafik är att det ibland kan vara en statlig väg som är lösningen för oss i kommunen och det kan vi inte hantera utan dialog med Trafikverket. Därför har vi etablerat Trafik Göteborg där vi samordnar Trafikverket, kommunen och Västtrafik för att hjälpas åt. Västtrafik är en nyckelaktör i detta eftersom kollektivtrafiken under inga omständigheter får stoppas upp. Ett annat samarbete har vi med handlarna i city, som vi har för att snabbt kunna följa upp om något inte faller bra ut.

Vi står inför de största investeringarna i Göteborg i modern tid
I dagarna väntas besked från mark- och miljööverdomstolen om Västlänken. Hur agerar staden om Trafikverket inte ges verkställighet att påbörja bygget?

– Som jag ser det är det en fråga om när verkställigheten kommer, och om det blir före eller efter sommaren är svårt att veta. Med all rätta anser jag att politiken måste kliva ut när juridiken kliver in. Trafikverket byggen en tunnel, men vi har staden där den byggs och allt intresse av att det görs så säkert och bra som möjligt. För oss är mark- och miljööverdomstolens prövningar en garant och kvalitetssäkring i arbetet. De krav som domstolen ställt hittills har lyft kvaliteten och samtidigt inte varit omöjliga saker att anpassa sig till.

Och om det blir ett ja, hur ser er strategi ut för att vägen framåt ska bli så bra som möjligt?

– Det pågår mycket. Något som vi från staden har lyft fram är hur man kan utnyttja bygget som en del av stan. Till exempel att använda byggplank som tillfälliga konstnärliga platser i staden, eller att bjuda in genom plank i plexiglas där man kan följa arbetet. Två tredjedelar av schakten är berg, sedan är det tre punkter där schakten görs i lera, och dessa ska absolut inte vara större än nödvändigt. Bygget får inte ske på bekostnad av stan. Det här är det största och mest komplicerade projektet i stadsmiljö, så vi kommer inte ifrån att det kommer att märkas och påverka staden, men det betyder inte att det är något vi nonchalerar.

Ett annat spännande projekt är stadslinbanan, hur går det med den?

– Det spännande med den är att vi har fått finansiering till den innan vi är klara med planeringen. Men fullmäktige har bestämt att innan vi tar det slutgiltiga beslutet, så vi ska ha arbetat fram en helt färdig lösning, som ska presenteras för dem och ligga inom budgetramen för 1,2 miljarder. Klarar man det tar fullmäktige beslut nästa sommar och då är det bara att trycka på knappen och börja.

Vi måste utveckla järnvägen mellan Göteborg och Borås
Vad behöver Göteborg mer?

– Efter de satsningar som pågår nu så är det mer det regionala perspektivet som gäller. Vi måste utveckla järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, och hoppas på ett positivt besked från regeringen nu under våren. Det hade ju varit suveränt att få en direkt koppling via Västlänken till flygplatsen, då hade hela Västsverige varit kopplat till Landvetter.

Nyligen överklagades detaljplanerna för byggnationen av bostäder och kontor i Gårda av Trafikverket, men staden och länsstyrelsen sa ja. Hur kan ni skapa en smidigare process?

– Det är en utmaning. Där måste vi jobba mer för att få en förståelse för varandra. Trafikverket måste se till riksintresset och att de statliga vägarna fungerar. Då måste vi i staden veta vad de behöver för förutsättningar för att känna förtroende för att stadsutveckling som vi gör, inte kommer att överbelasta deras vägar. I det här fallet försökte vi möta upp med kollektivtrafik, men Trafikverket tyckte inte att det räckte. Så den enda vägen fram är att vi måste ha en bättre dialog med Trafikverket, för vi kan ju inte ha en stad där vi inte bygger nytt.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2 800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM