Investeringar i järnvägssträckan Uddevalla-Göteborg gynnar hela Västsverige

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – det kan även bli en lönsam satsning.

De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor enligt en ny rapport från bland annat Uddevalla kommun och Västsvenska Handelskammaren.

– Det är ovanligt att spårbundna projekt av det här slaget visar så hög lönsamhet, säger Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren.
Bakom de positiva siffrorna döljer sig kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning och ökade fastighetsvärden.

Nyttorna väger över – en utbyggd Bohusbana förefaller vara lönsam
Leder till fler jobb

Med dubbelspår och en restid på 40 minuter mellan Uddevalla och Göteborg skapas på sikt en gemensam arbetsmarknadsregion. All erfarenhet visar att stora arbetsmarknader klarar sig bättre än små, inte minst vid konjunktursvängningar.

– Men redan på kort sikt beräknas satsningen ge effekt. För varje miljard som satsas på Bohusbanan skapas 1100 nya årsarbeten, säger Johan Trouvé.

Mer i plånboken längs Bohusbanan

Ett jämförande exempel är den dubbelspåriga järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg som färdigställdes 2012. Sedan utbyggnaden har antalet pendlare ökat med 27 procent och priset på bostadsrätter i Trollhättan med 141 procent.

– Det är uppenbart att något händer när järnvägen förbättras. Städer med bra järnvägsförbindelser är attraktiva att bo i men också att pendla till, vilket stärker näringslivet.

Om järnvägen rustas upp kommer även boende längs med Bohusbanan få mer i plånboken. Som en effekt av en bättre fungerande regional marknad, bedöms satsningen på sikt ge en samlad inkomstökning till ett värde av nära 14 miljarder kronor. Siffran ska dock inte adderas till de nämnda 21 miljarderna.

Viktig bit för livspusslet

Idag tar tågresan mellan Uddevalla och Göteborg 70 minuter. Med dubbelspår förkortas den med 30 minuter.

Fler avgångar och kortare restider, med dubbelspår kommer fler att välja tåget. Bilen är idag det snabbaste alternativet på sträckan Uddevalla – Göteborg. Med dubbelspår blir tåget det snabbaste alternativet och dess restid i förhållande till bilens sjunker från 1,1 till 0,6.

– Det är uppenbart att det har en stor betydelse för individen. En tidsvinst på 60 minuter varje arbetsdag gör underverk för livspusslet, säger Bjarne Pettersson, regionchef Västsvenska Handelskammaren och fortsätter:

– Under de fyra år vi får vänta på nästa infrastrukturplan från regeringen behöver vi ena oss, men mot bakgrund av siffrorna i vår rapport bedömer vi att Bohusbanans aktier har stärkts betydligt. Rapporten visar att investeringen har ett stort värde för regionen och hela samhällsekonomin, avslutar Bjarne Pettersson.

Västsvenska Handelskammaren företräder 2 900 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

LÄS MER OM MEDLEMSKAP