Bygg ut Södra Bohusbanan – stärk hela regionen

Potentialen som finns i att koppla samman Göteborg och Uddevalla går inte att ta miste på. Med en bättre utbyggd järnväg som kopplar samman Uddevalla och Göteborg kan företagen lättare hitta rätt kompetens i städerna.

HANDELSKAMMARENS MÅLSÄTTNING  FÖR JÄRNVÄGEN UDDEVALLA – GÖTEBORG 

• Restid på 40 minuter Uddevalla – Göteborg år 2030
• Dubbelspår Uddevalla – Göteborg
• Kvartstrafik Uddevalla – Göteborg och Stenungssund – Göteborg i högtrafik
• Halvtimmestrafik Uddevalla – Göteborg och Stenungssund – Göteborg i lågtrafik

Läs rapporten: Bygg ut Södra Bohusbanan – stärk hela regionen

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Västsvenska Handelskammaren arbetar med politisk påverkan inom en rad olika områden framtagna utifrån det västsvenska näringslivets utmaningar, och med regional tillväxt som mål. Däribland frågor inom kompetensförsörjning, stadsutveckling och infrastruktur. Idag är vi närmare 3 000 medlemmar, men för att kunna göra ännu större skillnad, behöver vi bli fler.

Tillsammans gör vi Västsverige starkare!

BLI MEDLEM