Bygg ut Södra Bohusbanan – stärk hela regionen

Potentialen som finns i att koppla samman Göteborg och Uddevalla går inte att ta miste på. Med en bättre utbyggd järnväg som kopplar samman Uddevalla och Göteborg kan företagen lättare hitta rätt kompetens i städerna.

Kontakta mig vid frågor

HANDELSKAMMARENS MÅLSÄTTNING  FÖR JÄRNVÄGEN UDDEVALLA – GÖTEBORG 

• Restid på 40 minuter Uddevalla – Göteborg år 2030
• Dubbelspår Uddevalla – Göteborg
• Kvartstrafik Uddevalla – Göteborg och Stenungssund – Göteborg i högtrafik
• Halvtimmestrafik Uddevalla – Göteborg och Stenungssund – Göteborg i lågtrafik

LÄS HELA RAPPORTEN