Johan Trouvé

Johans huvudsakliga uppdrag är att driva det dagliga arbetet och utveckla Västsvenska Handelskammaren för framtiden. Bland annat genom att göra en varumärkesförflyttning, öka omsättningen genom ökad medlemsnytta, attrahera fler medlemmar och få nöjdare medarbetare.

Han har en bakgrund som civilingenjör i Industriell ekonomi och har arbetat inom transport- och logistikbranschen under en stor del av sitt liv. Johan har dessutom lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastrukturkompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

meddelande till johan