Låt resan mot ett hållbart västsverige börja nu

I oktober fick vi återigen bevis för vad en ny järnväg Göteborg-Borås skulle betyda för regionens utveckling. Den här gången begav vi oss till Örebro för att driva frågan vidare, berättar handelskammarens Johan Trouvé i sin krönika.

I oktober påbörjade Landvetter flygplats sin resa mot framtiden. Sveriges näst största flygplats passeras årligen av 6,5 miljoner resenärer, men förväntas öka till 8 miljoner år 2027. Med ett symboliskt spadtag var jag med och invigde byggstarten för Landvetters nya passagerarterminal. Tre nya gater som ska möjliggöra fler direktlinjer och möjligheten att ta emot större flygplan. Samtidigt planeras det för hotell, köpcentrum och en underjordisk järnvägsstation.

När hela bygget står färdigt beräknas flygplatsen generera 10 000 fler arbetstillfällen än vad den gör idag. Det är en spännande satsning med betydelse för hela regionens utveckling. Men frågan är hur tillskottet av personal, tillsammans med 1,5 miljoner fler resenärer, ska resa till och från flygplasten på ett effektivt och hållbart sätt? Och särskilt på sträckan Göteborg-Borås som redan nu är en av landets mest trafikerade pendelstråk.

Mer Läsning: K-märkt eller utmärkt?

Vi på Handelskammaren pratar ofta om vad en ny järnväg skulle betyda för det västsvenska näringslivet. Skälet till det är att vi nästan dagligen får bevis för våra medlemmars behov av den. Nyligen besökte jag och regionchefen Ove Lillestöl medlemsföretaget Parker Hannifin i Borås. Likt många andra västsvenska företag är en av deras huvudfrågor hur de ska bli mer attraktiva som arbetsgivare. För dem innebär en ny järnväg att de kan anställa fler från Göteborg. Tänk dig själv, 35 minuters väg till arbetet är okej för de flesta, men hur är det med 70?

Vårt mål var att se till att partiet inte stängde dörren för nya stambanor.

En liknande situation ser vi på sträckan Uddevalla-Göteborg, där en utbyggnad av södra Bohusbanan skulle ge en pendlingstid på 40 minuter istället för 70, som det är idag. Utvecklingen skulle även främja tillväxten i Kungälv och Stenungsund som därmed knyts närmare Göteborgs arbetsmarknad.

Vi driver järnvägsfrågan på olika sätt. I oktober var vi på plats under Moderatstämman i Örebro. Vårt mål var att se till att partiet inte stängde dörren för nya stambanor, vilket var risken med ett av de förslag som partistyrelsen lagt fram. Det blev en hyrd monterplats, debattartiklar och täta kontakter med partimedlemmar – och det var glädjande att se att arbetet inte var förgäves.

Vår nuvarande järnvägssituation är ohållbar. Idag väljer 75 procent av arbetspendlarna mellan Göteborg och Borås bilen, övriga 25 procent tar bussen. Det gör infarterna svårframkomliga under rusningstrafik. Förutom att en ny järnväg skulle minska belastningen på vägarna skulle den också minska regionens miljöpåverkan.

I oktober lanserade Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen en omstart i sitt arbete mot att bli en fossiloberoende region år 2030. En ny järnväg som både stimulerar regional utveckling och klimatnytta ligger helt i den linjen.

Västsvenska Handelskammaren företräder över 2800 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång.

Läs mer om medlemskap