There is a license error on this site:
0050568A26D9 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ove Lillestöl | Västsvenska Handelskammaren

Ove Lillestöl

Ove är regionchef i Borås och ansvarar för Handelskammarens verksamhet i Sjuhäradsbygden. Ove har en bakgrund med olika ansvarsroller inom bland annat finansbranschen. Att påverka opinion och politiska beslut för näringslivets bästa är en av Oves drivkrafter.

Kontakta Ove om du vill utveckla dig i din ledarroll, utveckla ditt företag eller om du känner att du vill vara med och påverka näringslivet i Boråsregionen och Västsverige.

meddelande till ove