Ove Lillestöl

Ove är regionchef i Borås och ansvarar för Handelskammarens verksamhet i Sjuhäradsbygden. Ove har en bakgrund med olika ansvarsroller inom bland annat finansbranschen. Att påverka opinion och politiska beslut för näringslivets bästa är en av Oves drivkrafter.

Kontakta Ove om du vill utveckla dig i din ledarroll, utveckla ditt företag eller om du känner att du vill vara med och påverka näringslivet i Boråsregionen och Västsverige.

meddelande till ove