Så agerar våra medlemsföretag

I den här webbsändningen möter vi några av Handelskammarens medlemsföretag som delar med sig av sin nuvarande situation och sina tankar och strategier inför framtiden.

Vi kommer också resonera kring vilka åtgärder de vidtagit med anledning av coronakrisen.

På scen

Karin Svensson, AB Volvo

Theo Kjellberg, SKF

Claes Sundmark, Göteborgs Hamn

Mats Dynevik, Skanska

Moderator: Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

TA DEL AV KUNSKAPEN - Se WEBINARIET i efterhand

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

VILL DITT FÖRETAG GÖRA SKILLNAD? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM