Så agerar våra medlemsföretag

I den här webbsändningen möter vi några av Handelskammarens medlemsföretag som delar med sig av sin nuvarande situation och sina tankar och strategier inför framtiden.

Vi kommer också resonera kring vilka åtgärder de vidtagit med anledning av coronakrisen.

På scen

Karin Svensson, AB Volvo

Theo Kjellberg, SKF

Claes Sundmark, Göteborgs Hamn

Mats Dynevik, Skanska

Moderator: Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

TA DEL AV KUNSKAPEN - Se WEBINARIET i efterhand