Nytt innovationskluster ska stärka Sveriges Life science-industri

Från att ha varit ett slutet läkemedelsbolag ser AstraZeneca idag samarbete och ett öppet innovationsklimat som vägen mot framtiden.

Matti Ahlqvist, Site Director AstraZeneca Göteborg, berättar om vändpunkten och arbetet med att stärka Sveriges Life Science-industri.

– Om tio år kommer vi att ha ett grönt, campusaktigt forskningsområde här med plats för ytterligare 7 000 personer inom vår sektor. Även om vi som företag inte skulle växa så mycket fram tills dess, så kommer platsen bli mångdubbelt större. Får jag drömma är vi i 2029 en av de platser i världen som är bäst på att nyttja vårdens data och kunskap till att skapa innovation, säger Matti Ahlqvist.

– Som Site Director får jag spänna bågen för hur bra vi ska bli som arbetsgivare, plats och samarbetspart, men också för hur vi kan påverka vår stad, region och land till det bättre. Det är superroligt, säger Matti Ahlqvist som även är ny styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren.

I AstraZenecas lokaler i Göteborg berättar han med stor entusiasm om det nya innovationsklustret GoCo Health Innovation City som planeras strax intill. Marken såldes till Next Step Group och Ventura fastigheter för två år sedan, med syfte att generera mervärde för Life science-industrin på sikt. I år börjar området bebyggas för att ge plats åt företag och forskare inom hälsa, medicin och digitala hälsotjänster.
– Det kommer att bli en vibrerande nod av life-science och relaterande bolag här, med en stor internationell dragningskraft. Om vi lyckas med det här är det otroligt stort.

En tuff resa

Men för sju år sedan såg framtiden inte lika ljus ut. Trots att AstraZeneca gick med vinst och hade bra försäljning, saknades en pipeline av nya produkter.

– Vi visste att många av våra största läkemedel skulle tappa sitt patentskydd, vilket för oss skulle få följden att vi tappade årlig omsättning om cirka 17 miljarder dollar från 2011 till 2018. Det var en ohållbar situation.

Ska vi vara framgångsrika måste vi hitta nya sätt att samarbeta med de allra bästa.

Lösningen blev ett intensivt arbete med att göra ännu fler läkemedel tillgängliga på tillväxtmarknader – och då framför allt Kina, samtidigt som man valde att fokusera hårdare på några få terapiområden, avsluta program för återköp av aktier och i stället satsa stenhårt på forskning och utveckling, både inom den egna verksamheten, men också i form av externa samarbeten.

– Nu har vi en av industrins bästa pipelines. Och med tanke på att det normalt sett tar 8 till 20 år att utveckla från idé till färdig produkt, är det självklart att vi inte gjort allt själva. Vi har insett att även om vi har fantastiska medarbetare och en otrolig kompetensbas, så finns det mycket kunskap utanför våra väggar. Ska vi vara framgångsrika måste vi hitta nya sätt att samarbeta med de allra bästa.

Generera kunskap tillsammans

Framtidens läkemedel spås bli allt mer sammankopplade med teknik och diagnostik. För att vara med i den utvecklingen behövs många olika kompetenser. Som en del i AstraZenecas nya strategi satsar man nu på att bygga upp sin tidiga forskning och grundkompetens mer öppet.

– Det handlar inte bara om affärsutveckling utan om att generera ny kunskap tillsammans med andra. För att det ska bli attraktivt för alla måste vi äga kunskaperna tillsammans, och därmed ha en annan syn på kunskap. Därigenom blir vi bättre, och andra bättre, konstaterar Matti Ahlqvist.

2014 initierades Bioventure hub, en ny forsknings- och utvecklingsanläggning inom bolagets väggar. Hubben består idag av 30 biotech-företag och en akademisk grupp som fått tillgång till AstraZenecas forskningsresurser, samtidigt som de kan generera kunskap och kompetens, inom bland annat ny teknik, tillbaka till bolaget.

Läs mer: Move to Gothenburg och Next Stop Gothenburg

Vill locka internationell kompetens

Med ett starkt Life science kluster hoppas Matti Ahlqvist att AstraZeneca ska få lättare att locka internationell kompetens till Göteborg.
– Vi behöver attrahera de absolut bästa i världen. I det arbetet är det viktig att utveckla vårt ekosystem, där samarbete mellan universitet, vårdgivare och näringsliv är en superviktig del, men det handlar exempelvis också om att det ska finnas tillgång till arbete för medföljande, bostäder och mer än en internationell skola.
Det är också en av anledningarna till att AstraZeneca är medlemmar i Västsvenska Handelskammaren.

– Arbetet med att göra Göteborg mer attraktivt är till stor del förkroppsligat genom projekten Move to Gothenburg och Next stop Gothenburg. Som storbolag har vi en bra tillgång till beslutsfattare, men genom handelskammaren kan vi driva frågor tillsammans med andra och prata med en gemensam röst, och det tror jag är en styrka.

ÖKA ER KONKURRENSKRAFT, BLI MEDLEM IDAG

Västsvenska Handelskammaren erbjuder tjänster för att företag ska utvecklas och växa, men är också näringslivets röst i politiken. Vi företräder närmare 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som de upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

bli MEDLEM

Vårt huvudkontor i Göteborg

Var:
Parkgatan 49, Göteborg