Västsvensk konjunkturindikator oktober 2020

Framtidstron håller i sig

Den västsvenska konjunkturindikatorn för oktober visar att Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk inför framtiden, i synnerhet i långsiktsprognosen.

– Framtidstron som kunde ses föregående månad håller i sig, dock bör det nämnas att utvecklingen fortsatt sker från ett läge där ekonomin är ansträngd, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

På tolv månaders sikt tror nästan hälften av panelen på en konjunkturutveckling i en positiv riktning.

– Det är glädjande att se att många nu upplever att vi är på väg att lämna den värsta perioden av krisen, säger Johan Trouvé.

Många företag går bra eller riktigt bra

Likt föregående månad är också företagen i göteborgsregionen särskilt optimistiska. I den kortare prognosen ter sig framtiden däremot mer oviss, där cirka tre av tio tror att konjunkturen kommer utvecklas positivt de närmaste tre månaderna. Det stundande presidentvalet i USA, ökad smittspridning och sluttampen av Brexit-förhandlingen bidrar till viss osäkerhet.

Flera framgångsexempel 

Johan Trouvé poängterar samtidigt att pandemin hittills haft varierande konsekvenser för de västsvenska företagen, där flera företag till och med går bättre än förut.

– Många företag går bra eller riktigt bra, och berättar om uppgångar på 20 procent mot föregående år. Bland de verksamheter som går starkt framåt finns till exempel verkstadsföretag och leverantörer till pappersindustrin.

Trots en snabbare ekonomisk återhämtning än många tidigare trott, väntas arbetsmarknaden släpa efter en lång tid fram över. Antalet varsel är nästan tre gånger större än vad som uppmättes föregående månad, där störst andel skett i tillverkningsindustrin. Den senaste månadens varselgrad tyder alltjämt på att många företag har det fortsatt tufft ekonomiskt.

Konjunkturindikatorn för oktober visar att Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk inför framtiden.

Några branscher har det extra svårt, i många fall som en direkt konsekvens av de restriktioner som satts in.

– Det är exempelvis tydligt i fallet för Svenska Mässan. Problematiken framgår även i Handelskammarens senaste enkätundersökning om hur de västsvenska företagen mår. I enkäten fastslås att de mest drabbade branscherna är hotell-, konferens- och mässor, där 100 procent använt sig av permitteringsstöd, 80 procent har nyttjat omställningsstöd och 60 procent har varslat personal.

Många ser behov av fortsatt statligt stöd

– I närtid ser vi ett fortsatt behov av statligt stöd, däribland ett förlängt permitteringsstöd samt förenklat omställningsstöd riktat mot särskilt drabbade branscher och företag, säger Johan Trouvé och fortsätter:

– Vi möts dagligen av nya lägesrapporter om smittspridningens utveckling i världen, restriktioner som införs och näringslivsmässiga konsekvenser av dessa. Hastigheten för vilken förutsättningarna förändras gör det svårt för företagen att planera. Samtidigt är situationen akut för många och där bör regeringen ha en plan om hur vi kan starta upp på ett säkert sätt.

VÄSSA DIN KOMPETENS HOS OSS

Coronakrisen ställer dig som ledare inför nya utmaningar. Det kan handla om allt från hur du hanterar oron på arbetsplatsen till hur ni ska hantera era internationella affärer. På Handelskammaren erbjuder vi nätverk, utbildningar och andra tjänster som kan vara till hjälp i ert arbete. Som medlem har du dessutom tillgång till våra kostnadsfria seminarier där vi lyfter aktuella näringslivs- och ledarskapsfrågor.

Till kalendern