Så vaccinerar vi (Väst)sverige mot en lågkonjunktur

med Magdalena Andersson

I denna webbsändning hör vi finansminister Magdalena Andersson, Carl Bennet, Carin Kindbom och Håkan Samuelsson prata svensk ekonomi, näringslivets villkor och hur återhämtningen bör se ut. Dessutom får vi en uppdatering i vaccinfrågan av AstraZeneca.

Under Handelskammarens livesändning från kontoret i Göteborg fick vi höra  ett inledande samtal med  vd Johan Trouvé och näringspolitisk chef Stefan Gustavsson som båda efterfrågade en större träffsäkerhet i de stöd som hittills erbjudits, för att hjälpa de branscher som är särskilt drabbade av krisen.

det kommer finnas ett färdigprovat vaccin vid årets slut

Astra Zenecas Matti Ahlqvist berömde det internationella samarbetet i forskningen för att få fram ett vaccin. Hans prognos i nuläget är att det kommer finnas ett färdigprovat vaccin vid årets slut. Samtidigt var han noga med att betona vikten av en rigorös myndighetsgranskning och att inte ta några genvägar.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson var optimistisk inför framtiden och tryckte på behovet av att accelerera omställningen, att bli ledande på att ta in hållbarhet i affärsidén. Därför behövs en omvandling av LAS som inte har som målsättning att skydda existerande arbetsuppgifter och arbetsplatser, utan som skyddar och stöttar individerna i deras kompetensomställning.

Se våra kommande webbinars 
Carl Bennet huvudägare Getinge uttryckte också optimism över senaste tidens återhämtning. Därtill föreslog han flera satsningar som han skulle vilja se mer av, däribland halvering av tiden för tillståndsprövning och en fördubbling av statliga satsningar inom forskning och utveckling.

Svenska Mässans Carin Kindbom betonade behovet av särskilda åtgärder för de branscher som drabbats hårdast, framförallt besöksnäringen. Hon lyfte ordningslagens trubbighet och att Svenska Mässan utvecklat koncept för att hålla säkra möten.

Se i efterhand

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

VILL DITT FÖRETAG GÖRA SKILLNAD? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Bli medlem