Digital kompetens

Så rustar vi oss för framtiden

I denna webbsändning pratar vi digitaliseringen inom industrin. Vilken kunskap behövs för att tillvarata möjligheterna med ny teknik?

Vilka möjligheter skapar industriell digitalisering? Vilken kompetensutveckling behövs och hur kan den organiseras? Möter det offentliga upp med relevanta utbildningar? Vad krävs av ledarskapet
för att en omställning ska kunna ske?

I sändningen tar vi avstamp i den digitaliseringsresa som industrin i Västsverige står inför och hur vi ska agera för att vara internationellt konkurrenskraftiga.

Gå kostnadsfri kurs: Höj din kompetens inom industriell digitalisering

Medverkande

Erik Josefsson, VP, Head of Advanced industries, Ericsson
Carl Heath, VP, Professional Education, RISE
Niels Paarup Petersen, (C), riksdagsledamot ansvarig för digitalisering
Greta Braun, Production for future (smarta fabriker)
Mattias Einehag, Digitalization Manufacturing Expert Manager, SKF

Se hela webbsändningen

Info från Västsvenska Handelskammaren

Du måste godkänna cookies för marknadsföring för vår webblats för att se filmen.

VILL DITT FÖRETAG GÖRA SKILLNAD? BLI MEDLEM

Västsvenska Handelskammaren företräder nära 3 000 medlemsföretag genom att påverka politiska beslut inom fem områden som våra medlemsföretag upplever är viktigast för ett företags framgång. Dessa är industripolitik, infrastruktur, kompetensförsörjning, lokalt företagsklimat och stadsutveckling.

BLI MEDLEM