Amad Raja

Amad arbetar som projektledare inom kompetensförsörjningsfrågor.

Är du intresserad av att veta mer kring hur din organisation kan bidra till att öka elevers motivation för framtida studier får du mer än gärna kontakta honom.

Vill du få besök av Mathivation på din skola eller jobba med oss kan du kontakta Amad. Han ansvarar för rekrytering och bemanning inom projektet.

Till Mathivation