Amad Raja

Amad ansvarar för kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Här arbetar han bland annat med våra initiativ Svensk Gymnasielärling, Mathivation och Så ett frö, med syfte att öka ungas intresse för yrkesprogram, matematik och programmering. Sedan 2018 har Amad även området arbetsintegration i sin portfölj.

En stor del av Amads fokus ligger på att förbättra samverkan mellan näringsliv och skola. Han sitter också med i flera regionala råd för att tillsammans med representanter från näringsliv, kommun och stat utveckla strategier för att hitta kompetens både nationellt och internationellt.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastrukturkompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Har du frågor om kompetensförsörjning och arbetsintegration? Eller vill veta mer om Västsvenska Handelskammarens ungdomsprojekt inom matematik och programmering? Välkommen att höra av dig till Amad.

meddelande till amad