Amad Raja

Amad Raja arbetar som projektledare inom kompetensförsörjningsfrågor.

Är du intresserad av att veta mer kring hur din organisation kan bidra till att öka elevers motivation för framtida studier får du mer än gärna kontakta honom.

Våra fem fokusområden är industripolitikinfrastrukturkompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

meddelande till amad