Amad Raja

Amad är ansvarig chef för området kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren, och ansvarar även för våra frågor kring arbetsmarknadsintegration och social hållbarhet.

Idag hämmas många företag i sin tillväxt på grund av svårigheten att rekrytera och behålla rätt kompetens. Handelskammaren arbetar för att företagens kompetensbehov ska vara mer styrande för utbildningssystemet och för en effektivare matchning på arbetsmarknaden genom stärkt kompetensutveckling och livslångt lärande. Det gör vi bland annat genom initiativ som Yrkestrainee och Mathivation.

I vår är vi aktuella med Gig- eller guldklocka? En rapport om den nya generationen på arbetsmarknaden och hur du som arbetsgivare kan arbeta för att attrahera och behålla dem.

Våra fem fokusområden är: industripolitikinfrastrukturkompetensförsörjninglokalt företagsklimat och stadsutveckling.

Vill du veta mer om hur Handelskammaren arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmarknadsintegration eller är du kanske nyfiken på vår nya rapport? Välkommen att höra av dig till Amad.

meddelande till amad